Si l'alineació es defineix 'Sense establir' per la classe 'img_caption.none'. En general, obtindrà la imatge centrada en la pàgina.
Si s'estableix a 'Sí', el títol de la de l'imatge s'utilitzarà com a títol.
Carrega d'arxius (mida màxima: 10 MB)