Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. Noves tarifes d'aigua

En el ple de dijous, es va portar la proposta de revisió de tarifes de l'aigua que s'han de modificar, ja que no s'han modificat des del 2015, segons la publicació de la Comissió de Preus de 19 de març de 2015.

La revisió de preus es demana cada any, per part de l'empresa concessionària segons el contracte vigent, però aquests preus no s'han regularitzat des del 2015.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva presta els serveis mínims obligatoris relatius a l'abastament de l'aigua de boca a través d'una concessió a l'empresa FCC Aqualia SA.

Aquesta empresa presentà un expedient de tarifes que contenia un estudi econòmic per fonamentar la proposta de modificació i per a tramitar la seva aprovació, pels tres anys vinents.

La tarifa d'aplicació proposada estableix un increment del 35% de les quotes fixes del servei, aplicable per cada tipus de comptador. Per a la majoria dels consumidors, aquesta puja suposarà un increment de 2,11 € o 2,52 € en la factura trimestral, és a dir 0,70 o bé 0,84 cèntims d'euro al mes.

També es proposa un increment progressiu de les quotes variables del consum, essent un 0% al primer bloc, Bloc 1 fins a 24 m3 el trimestre (que afecta 2314 abonats, un 58%), un 5% pel segon bloc (que afecta 541 abonats), 7% pel bloc 3 (que afecta 583 abonats) i un 15% pel bloc 4 (que afecta 571 abonats). L'increment es fa de manera progressiva segons el consum que es faci.

Per als consumidors que no excedeixin del primer tram de consum, la puja total (incloent-hi el bloc fix i variable) es calcula en unes 2,44 € trimestrals, per tant uns 0,80 cèntims mensuals. Aquesta puja serà una mica superior per als usuaris que consumeixin més aigua, per exemple, un consumidor del 2n tram, amb un consum de 29 m³ trimestrals, tindrà una puja de 2,72 € trimestrals.

L'empresa concessionària, que no havia actualitzat els preus des del passat 2015, justifica aquest increment per a poder absorbir l'increment del cost de la compra d'aigua del Consorci Costa Brava, que ja es va incrementar el passat juliol del 2017, 2018 i aquest 2019, però que no es va poder traslladar-lo a la tarifa.

Comprovades les tarifes del Consorci Costa Brava, es constata que efectivament la tarifa per Cassà de la Selva s'ha incrementat quasi un 37% pel que fa a la quota fixa, mentre que la quota variable ha sofert una lleugera baixada.

 

Un altre factor que justifica l'increment, pels majors costos imposats a causa dels tractaments i analítiques, que per normativa cal sotmetre a l'abastament.

L'estudi tarifari de l'any 2015 es realitzava sobre un cost de compra d'aigua de 63.409,48 €, i sobre un cost de tractament i analítiques d'11.049,79 €. L'estudi tarifari pel nou any 2020 es justifica sobre un cost de compra d'aigua de 148.977,17 €, al que cal afegir 41.251,99 € per l'amortització de les compres dels anys anteriors no traslladats a la tarifa, i sobre un cost de tractament i analítiques de 31.292,39 €.

 

La proposta presentada es troba dins dels preus de mercat i es tramitarà a la Comissió de Preus de Catalunya per la seva aprovació.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version