Canal Ajuntament

Calonge. El Govern presenta al Ple el nou cartipàs municipal

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha celebrat avui el seu primer ple amb el nou equip de govern al capdavant. A la sessió extraordinària d’avui, s’ha fet lectura de la composició del nou cartipàs municipal d’aquest nou mandat 2019-2023, així com també s’han configurat els grups municipals i els portaveus respectius dels mateixos.

L’Executiu municipal el conformen ERC, Avancem i Republicans de Calonge i Sant Antoni, amb un total de vuit regidories. L’alcalde, Miquel Bell-lloch (ERC), s’ocuparà també dels Projectes Estratègics, Policia Local i Patrimoni. La primera tinència d’alcaldia recau sobre Elisenda Pérez (Avancem), que té adjudicada la regidoria d’Espai Públic, Igualtat i Pagesia. La segona tinent d’alcalde és Ester Bonaventura (ERC), que és la regidora de Serveis Generals (entre aquests, s’hi troba la Gestió Territorial i de Persones, TIC i l’Atenció Ciutadana). Norbert Botella (Republicans-TE), el tercer soci de govern, és el tercer tinent d’alcalde i s’ocuparà de la cartera de Turisme i Medi Ambient. La quarta tinent d’alcalde és Carme Viñas (ERC), que és regidora de Serveis Econòmics, Urbanisme i Habitatge. Finalment, la cinquena tinent d’alcalde és Carla Rebull (ERC), que s’ocuparà de matèries com Benestar Social i Promoció Econòmica. Tanquen aquest cartipàs Salvador Miquel (ERC), regidor d’Esports, Joventut i Participació Ciutadana, i també Josep Abellí (Avancem), regidor de Cultura, Ensenyament i Festes.

Una vegada s’ha donat compte del cartipàs, s’ha aprovat amb nou vots a favor (ERC, Avancem, Republicans i CUP) i vuit en contra (Junts per Calonge i Sant Antoni, PSC i PP) la periodicitat dels Plens municipals –se celebraran cada dos mesos- i també la de la Junta de Govern Local, que passa de ser setmanal a fer-se cada 14 dies. Més endavant, s’ha presentat la proposta de dedicacions exclusives i parcials i les respectives retribucions que tindran els i les regidores de l’equip de govern. La proposta ha prosperat amb nou vots a favor (ERC, Avancem, Republicans i CUP) i vuit en contra (Junts per Calonge i Sant Antoni, PSC i PP).

L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch (ERC), cobrarà 45.000 euros anuals bruts a distribuir en 14 pagues. La seva dedicació és exclusiva i dedicarà 35 hores setmanals, fet que també farà la segona tinent d’alcalde, Ester Bonaventura (ERC), que percebrà 40.000 euros bruts anuals en 14 pagues. La cinquena tinent d’alcalde, Carla Rebull (ERC), en règim de dedicació parcial, farà 30 hores setmanals i rebrà un sou de 38.571,43 € bruts anuals. Norbert Botella (Republicans), tercer tinent d’alcalde, farà 25 hores setmanals en règim de dedicació parcial i tindrà una remuneració anual bruta de 32.142,86 euros. Finalment, Carme Viñas i Salvador Miquel (ERC) i Josep Abellí per part d’Avancem tenen una dedicació parcial de 20 hores setmanals i percebran 25.714,29 euros bruts anuals en 14 pagues.

L’assignació i dotació econòmica que correspondrà a aquells regidors i regidores que no tenen dedicació exclusiva o parcial serà de 350 euros per cada Ple, 350 euros per cada Junta de Govern Local, 190 per cada Comissió Informativa i 100 per cada Junta de Portaveus.

En el cas dels grups municipals, mensualment rebran una quantia fixa de 150 € i 50 euros en concepte de variable per cada regidor adscrit a aquest grup. Aquesta darrera proposta ha rebut els 9 vots favorables d’ERC, Avancem, Republicans i la CUP, 5 abstencions (Junts per Calonge i Sant Antoni i PP) i els tres en contra del PSC.

1563472970Ple_20190718.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version