Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. L'Ajuntament de Cassà aprova una línia d'ajuts per reduir les quotes als usuaris cassanencs de la Residència Geriàtrica Sant Josep amb baixa capacitat econòmica

L’import pot ser l’equivalent al 25% de l’import anual del preu públic per residència assistida o servei de centre de dia

L’objectiu és ajudar el col·lectiu de persones jubilades amb ingressos baixos 

El ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva  d’aquest mes de desembre ha aprovat una subvenció que suposarà la reducció de les quotes dels usuaris cassanencs de la Residència Geriàtrica Sant Josep amb baixa capacitat econòmica.  La reducció pot arribar a ser l’equivalent al 25% de l’import anual del preu públic, sense serveis complementaris, per residència assistida o servei de centre de dia, i amb un límit de 2.000 euros. 

Els requisits que s’han de complir són, per una banda, haver estat empadronat al municipi de Cassà de la Selva com a mínim durant els cinc anys anteriors a l’entrada a la Residència Geriàtrica Sant Josep; que el sol·licitant no superi l’equivalent a dues vegades la pensió mínima de jubilació anual vigent; ser usuari de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia; i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament, la resta d’administracions públiques i amb la Seguretat Social. 

Amb aquesta subvenció, tal i com ja es va fer amb la reducció del 25% de l’IBI a les persones jubilades que no arriben a la pensió mínima, es vol incrementar l’import de les ajudes i el nombre de contribuents que es poden acollir a aquestes mesures socials. La intenció d’aquesta mesura és incrementar les facilitats i ajudes a aquelles persones que per motius socials tenen més dificultats. 

La informació es publicarà a la pàgina web municipal, on hi haurà el model de sol·licitud per presentar així com tota la informació de la documentació que s’ha d’entregar. 

 

1545467113pledesembre.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version