Canal Ajuntament

Altafulla. L’Ajuntament d’Altafulla aprova un Pressupost Municipal per al 2019 de 7,9 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat aquest dilluns al vespre el Pressupost Municipal per a l’any 2019 que consolida una xifra de 7.901.201,12€. Ha estat aprovat pels dos grups que formen l’equip de govern, Alternativa Altafulla – Entesa (AA-E) i el Partit Demòcrata Català (PDeCAT). El regidor d’Hisenda, Pere Gomés, ha explicat que “s’ha fet una previsió d’ingressos corrents molt real i prudent en funció d’una recaptació efectiva dels tributs locals”.

Els comptes també destaquen el 0% de deute públic, i que situa l’Ajuntament d’Altafulla com una de les principals administracions de l’Estat amb zero endeutament. Al llarg d’aquest 2018 s’han amortitzat els 254.895,50€ que restaven de préstecs.

Pel que fa al capítol d’inversions, la xifra se situa en els 222.271,86 €, amb un lleuger increment de 27.447,84 €, que es destinaran principalment en la millora de la via pública i l’enllumenat de carrers i places.

Les principals variacions respecte el Pressupost del 2018 s’estableixen en el capítol 1 de despeses de personal (3.871.264,51€) que s’incrementa notablement en 117.647,48 €, i que respon principalment a la incorporació de nous llocs de treball i a modificacions en l’organització del personal funcionari i laboral, entre d’altres punts.

Quant al pressupost d’ingressos, els impostos directes com l’IBI, urbana i rústica, tenen un pes important assolint la xifra de 4.065.000 €, i on s’experimenta un increment de 75.000 € a raó de la realització d’un estudi exhaustiu de l’històric de recaptació i “pressupostant finament en base a un criteri real i de prudència”.

1545161667PlePressupost2019.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version