Canal Ajuntament

Sant Gregori. Creix el pressupost municipal de Sant Gregori

El pressupost s'eleva a la xifra de 3.895.604, 82 euros on s'inclouen un paquet de tretze inversions destinades a diferents projectes i accions al municipi: 36.000 euros per la millora de l'accés al trànsit pel pas de les Pageses a Sant Medir, un punt baix que queda tallat sempre que hi ha fortes pluges; 125.000 euros per a una intervenció al pont de Ginestar, per tal de reforçar l'estructura existent i millorar la seguretat; 22.000 per l'asfaltat i col·locació d'una part de vorera per completar tot l'entorn de la plaça Catalunya; 40.000 euros per la construcció d'una coberta a una de les grades del camp de futbol; 15.000 per el canvi de llums LED del teatre de l'edifici cultural de l'Espai la Pineda que ha de contribuir a l'estalvi energètic d'aquest equipament; 20.000 euros per a destinar al pressupost participatiu del proper exercici; 4.000 euros per ampliar la pista d'skate situada a la zona esportiva de la Pineda; 8.000 euros per a una intervenció al Bosc de Can Serra, que l'Ajuntament té en custòdia, i en el qual es treballarà un projecte educatiu de coneixement del medi natural; 30.000 euros per l'instal·lació d'un semàfor entre el sector de la Torre i sector Ponent que també servirà com a limitador de velocitat a l'entrada de Sant Gregori; 12.000 euros per la reforma dels serveis al Casal Sant Grau al Centre Cívic; 35.000 euros per l'adquisió d'un vehicle elèctric per la brigada municipal; 10.000 euros per l'adequació d'un punt com a aparcament d'autocaravanes i una inversió de 20.000 euros per destinar a arranjar diferents punts del camí ral entre Can Verdaguer i Port Sacreu. El creixement del pressupost s'experimenta en les inversions i en un increment al capítol de partides de funcionament, manteniment i serveis de les àrees municipals. Així mateix hi ha una previsió d'augment de la partida de personal per la valorització de llocs de treball que està realitzant l'Ajuntament. També es preveu un estalvi en l'enllumenat de la via pública ja que aquest 2018 es finalitza la fase de canvi a LED dels fanals del sector de Can Serra i un estalvi de consum d'energia elèctrica en equipaments municipals també degut al canvi de llums a LED. D'altra banda a l'apartat d'ingressos, es preveu un augment en el capítol d'impostos directes degut a les plusvàlues, en funció del que s'ha recaptat aquest exercici 2018; en el capítol de transferències corrents un augment dels ingressos per les transferències del fons de cooperació econòmica, l'augment dels ingressos de l'estat i la suma de diverses subvencions que s'esperen recaptar de cara 2019.

L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, destaca que el pressupost ha crescut en cada exercici durant aquesta legislatura per seguir millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes, incrementant totes aquelles partides de funcionament per garantir o innovar en les activitats i serveis que es gestionen al municipi al llarg de tot l'any. En cada exercici s'han inclòs inversions importants, com les aprovades per 2019, així mateix també s'han aplicat inversions amb romanents de tresoreria. És rellevant esmentar que aquest creixement en el pressupost s'ha realitzat sense apujar impostos o taxes municipals. El pressupost consolidat entre l'Ajuntament de Sant Gregori i Serveis Municipal de Sant Gregori, que és l'organisme que depèn del propi Ajuntament, s'eleva a 5.872.693,30 ja que s'inclou el projecte de construcció d'habitatges de protecció oficial al sector de Can Serra de cara 2019. Aquesta xifra consolidada només esdevé de forma excepcional quan hi ha una fase de construcció d'habitatges protegits en previsió o en curs.

1543250845pressupost 2019 Bosc Can Serra.jpg
1543250845pressupost 2019 placa Catalunya.jpg
1543250845Pressupost 2019 Pas Pageses.jpg
1543250845pressupost 2019 Pont Ginestar.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version