Canal Ajuntament

Blanes. L'Ajuntament de Blanes vol millorar l'accessibilitat a les platges

L’Ajuntament de Blanes està fent una enquesta sobre els serveis i equipaments per a persones amb discapacitats i/o dificultats de mobilitat que hi ha a les platges del municipi 

 

L’Ajuntament de Blanes, a través del Servei de Medi Ambient, està fent una enquesta per conèixer l’opinió sobre els equipaments per a persones amb discapacitats que hi ha a les platges i plantejar si es fan canvis o no de cara a la temporada estiuenca de l’any vinent en aquest àmbit. Actualment Blanes disposa d’aquests tipus d’equipaments i serveis -que també utilitzen persones amb dificultats de mobilitat- a les tres principals zones de platja del municipi. 

A la platja de Cala Bona (Sant Francesc) hi ha 1 lavabo adaptat així com 1 passera; a la del centre de Blanes 2 lavabos adaptats (un situat al bloc del lloc de socors del costat del Club de Vela Blanes i l’altre a l’aparcament soterrat a tocar amb la plaça Catalunya) i 2 passeres. Per últim, a la platja de s’Abanell hi ha 1 lavabo adaptat, 1 passera, 1 zona d’ombra amb vestidor i 1 servei de cadira amfíbia atesa pel Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de Protecció Civil. 

Des del Servei de Medi Ambient s’ha considerat que haver de fer el control i seguiment de tots aquests equipaments i serveis significa un cost molt elevat, i a més potser els principals beneficiaris en traurien un millor rendiment si estiguessin situats d’una altra manera. Una de les possibles solucions a aplicar seria concentrar-ho tot en una sola platja, que és on s’indicaria als usuaris que s’hi adrecessin. 

D’altra banda, des de MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) de Blanes cada any s’han plantejat suggeriments i/o queixes sobre aquest àmbit perquè hi hagi unes infraestructures adequades. A més, des de l’Àrea de Turisme del Departament de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament també es vol apostar per oferir Blanes com una destinació a tenir en compte per aquest col·lectiu de persones. 

És per tots aquests motius que es va decidir posar en marxa durant aquest estiu una enquesta d’opinió. En funció de les respostes, es prendran les decisions oportunes, en la mesura del possible, pel que fa a la renovació i millora de serveis de cara al pressupost de l’any vinent. 

 

Contingut de l’Enquesta 

A la primera part de l’enquesta es demana a l’usuari que indiqui quines platges de Blanes són les que més freqüenta; si utilitza o no els serveis i equipaments que hi ha, així com la puntuació que els dóna; o bé la valoració dels serveis i equipaments tenint en compte la seva funcionalitat i qualitat, entre d’altres temes. 

A la segona part del qüestionari es planteja que, sobre una sèrie d’opcions (instal·lar més zones d’ombra, fonts d’aigua potable adaptades, substitució de passeres, etc) es faci una puntuació de l’1 al 5 per ordre de prioritat. Igualment, també es demanen propostes obertes sobre quins tipus d’equipaments es creu que s’haurien d’oferir. 

Per últim, la darrera part de l’enquesta planteja que, davant la possibilitat d’agrupar tots els equipaments i serveis per a discapacitats en una sola platja, es puntuï de l’1 al 5 com es valora la idea, així com si es creu o no adient fer-ho a la platja del centre. En cas que es valori de manera negativa, també es demanen els motius, així com quina altra de les dues platges triaria per concentrar els serveis: Cala Bona o S’Abanell. 

 

Qüestions a tenir en compte 

L’enquesta es pot omplir anònimament de dues maneres: on line al web de l’Ajuntament de Blanes: http://www.blanes.cat/docweb/2012-07-12-enquestaplatges o directament a l’adreça que hi consta: 

http://enquestes.blanes.cat/limesurvey/index.php?sid=58153&lang=ca 

Si s’opta per omplir l’enquesta en un paper, es pot passar a recollir un exemplar i deixar-lo un cop s’hagin contestat als següents indrets : Oficines de Turisme de Blanes, Llocs de Socors de Blanes, Planta Baixa de l’Ajuntament (en cas d’haver de retornar l’enquesta, es pot deixar a la “Bústia de Suggeriments” situada aquí mateix) i Servei de Medi Ambient (carrer Ample 11). 

L’Ajuntament de Blanes ha fixat com a termini per a recollir respostes de l’enquesta fins el 30 de setembre. El qüestionari està exclusivament adreçat a persones que pateixin algun tipus de discapacitat. 

 

 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version