Canal Ajuntament

Barcelona. Ajuntament i guies turístics acorden impulsar les bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública

La declaració preveu limitar la mida dels grups turístics, utilitzar sistemes de radioguia o planificar itineraris que minimitzin les molèsties a la vida quotidiana de la ciutat, entre d'altres mesures. L'Ajuntament contactarà amb tots els operadors que organitzen freetours o visites guiades per emplaçar-los a adoptar també aquestes pràctiques, i prepara un decret amb condicions específiques per als espais amb major afluència

L'Ajuntament de Barcelona ha subscrit amb les associacions de guies turístics una 'Declaració de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona', que defineix els principis d'actuació en l'exercici de la seva activitat, per tal de respectar al màxim l'equilibri en la convivència a la ciutat i minimitzar eventuals molèsties a la vida quotidiana en els emplaçaments que visiten.

Aquesta declaració, que han presentat avui el regidor d'Empresa i Turisme, Agustí Colom, i el vicepresident d'AGUICAT, Associació de Guies de Turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya per un turisme responsable i de qualitat, Joan Coll, es fonamenta en què el turisme no pot ser considerat com una activitat econòmica aliena del lloc on es dona, i planteja 16 principis d'actuació en 4 eixos:

- mantenir l'equilibri amb la vida quotidiana i permanent de la ciutat
- la sostenibilitat a llarg termini dels recursos turístics i l'espai públic
- l'eficiència, seguretat i accessibilitat de a mobilitat
- i la funció dels guies turístics com a prescriptors i difusors de la qualitat de Barcelona

Limitar la mida dels grups turístics i utilitzar dispositius de radioguia

Entre les principals actuacions, s'apunta la limitació de la mida dels grups turístics i l'adaptació de la seva grandària als espais que es visiten, com un dels primers punts a remarcar per a una bona convivència de l'activitat turística amb la vida de la ciutat. També marca la preferència d'utilitzar sistemes de radioguia i/o whispers, per tal de reduir el soroll i la contaminació acústica a la via pública, i apunta alguns criteris per garantir desplaçaments segurs i accessibles dels grups, com la tria adequada dels punts d'inici, d'aturades i de finalització dels tours, la previsió d'itineraris de circulació dels grups, així com els punts d'encotxament, desencotxament i descans, de manera que s'eviti la congestió i s'ofereixi un servei de qualitat.

Les bones pràctiques contemplen també el foment de les visites programades i la compra anticipada d'entrades com a sistema per millorar l'organització de l'arribada i estada de turistes, i apunta la prohibició de l'exercici de les activitats de guiatge en l'interior dels transports públics col·lectius.

A més, proposa evitar conductes irrespectuoses amb el patrimoni arquitectònic i fixa la voluntat dels professionals de mantenir coneixements profunds, objectius i actualitzats sobre els recursos turístics i l'espai públic, a més de les ordenances, la Llei de Turisme, la preservació de la privacitat i evitació de l'exposició de menors, i els valors de respecte, educació, convivència i cordialitat, entre altres.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version