Canal Ajuntament

Tossa de Mar. Es suspén definitivament la consulta popular del 20 de novembre a Tossa

El jutjat no ha fet cas de les al·legacions de l’Ajuntament i manté la suspensió

Es continuaran els tràmits per fer possibles que els veïns de Tossa manifestin la seva opinió

El Jutjat Contenciós Administratiu nº2 de Girona ha resolt mantenir la suspensió de la consulta popular no referendària convocada per l’Ajuntament de Tossa el 8 de setembre d’enguany i que estava previst dur a terme el proper diumenge 20 de novembre.

El jutge, en el seu Auto, no fa referència a cap de les al·legacions del consistori i sosté que “en caso de permitir la consulta popular se infringiría lo establecido respecto al régimen de consultas populares, en el artículo 71 de la Ley 7/1985,.de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que inexcusablemente exige que toda consulta popular, como requisito previo para su validez, cuente con la preceptiva autorización "del Gobierno de la Nación”.

L’Ajuntament ha fet la convocatòria de consulta en aplicació de la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, en la part no declarada inconstitucional, i sorprenentment l’Auto del jutge no la cita en els seus fonaments, limitant-se a reproduir les argumentacions de l’advocacia de l’Estat.

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, ha afirmat que respecta la decisió judicial, però que no la comparteix “en absolut” i vol manifestar la sorpresa que li produeix la situació creada “especialment tenint en compte que alguns ajuntaments han celebrat consultes populars no referendàries d’acord amb la legislació catalana i no han estat impugnades”.

Finalment, Saladich ratifica el seu compromís amb la consulta i assegura que “continuarem fent els tràmits necessaris per fer possible que els veïns de Tossa manifestin la seva opinió sobre aquest tema”.

L’Auto imposa les costes del procediment a l’Ajuntament i pot ser recorregut en apel·lació en el termini de quinze dies.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version