Canal Ajuntament

Salt. Ple ordinari de juliol (16/7/2012)

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2012

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc dilluns dia 16 de juliol de 2012 a les 20,00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 18 de juny de 2012.

 

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS, CULTURA I EDUCACIÓ, I ATENCIÓ A LES PERSONES

 

2n.- APROVAR les modificacions parcials de l’acord de condicions de treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Salt. (Exp. 681/2012).

 

3r.- APROVAR el Pla Local de Joventut pels anys 2012-2015 en el municipi de Salt. (Exp. 684/2012).

 

4t.- PROPOSAR al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les festes locals per a l’any 2013. (Exp. 690/2012).

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SEGURETAT I SERVEIS URBANS

 

5è.- APROVAR el text del conveni entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Salt, l’Ajuntament de Bescanó i l’Ajuntament de Vilablareix per a la cessió a la Diputació de Girona del Camí de Salt a Vilablareix (Camí dels Carlins). (Exp. 685/2012).

 

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

 

6è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal PSC-PM en suport del model d’immersió lingüística a l’escola. (Exp. 680/2012).

 

7è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal PSC-PM per a l’exempció de l’IIVTNU (plusvàlua) de les transmissions derivades d’execucions hipotecàries de l’habitatge habitual. (Exp. 698/2012).

 

8è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal IPS de rebuig a la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). (Exp. 705/2012).

 

9è.- PRECS I PREGUNTES

 

En cas de no poder-hi assistir, serà necessària la vostra excusa.

 

Salt, 11 de juliol de 2012

 

L’ALCALDE

 

 

 

 

Jaume Torramadé i Ribas      

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version