Canal Ajuntament

Reorganització municipal i catalogació del patrimoni, principals actuacions de l’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal de l'Ajuntament de Girona


L’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal ha realitzat el balanç del primer any de govern en el que destaca la reducció de 9 a 5 àrees, la informatització de tot el patrimoni municipal i l’impuls de l’administració electrònica

La regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, i la regidora de Serveis Administratius,Roser Urra, han presentat aquest matí el balanç del primer any de govern al capdavant de l’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal.  

Amb referència a la gestió interna, Planas ha destacat la reorganització de la gestió municipal a través d’actuacions com la reducció de 9 a 5 àrees i la creació dels Serveis Jurídics i del Servei de Contractació i Compres que ha permès “racionalitzar i renegociar” despeses i contractes. En aquesta línia, la regidora també ha posat èmfasi en la reducció de 300.000 € en el capítol 1 (personal) i 544.000 € en el capítol 2 (despesa corrent) (audio). En el primer cas, s’ha aconseguit a partir de la congelació de l’oferta pública, la restricció d’hores extres i la supressió dels plans de pensions.

Una de les altres actuacions significatives que la regidora ha mencionat és el projecte per catalogar i informatitzar tot el patrimoni municipal. A més a més, ha ressaltat la posada en funcionament de la seu electrònica, la realització de la primera audiència pública de pressupostos i l’impuls de mesures fiscals per fer front a la crisi econòmica (a través de la creació de bonificacions per ajudar a les empreses i les famílies).

Roser Urra, d’altra banda, ha exposat com a principals actuacions de la regidoria de Serveis Administratius, l’impuls de l’administració electrònica mitjançant les notificacions electròniques. “Destaquem la immediatesa, la seguretat i l’estalvi econòmic que comporta aquesta mesura a l’Ajuntament”, ha exposat Urra (audio). També ha afegit la creació d’una única porta d’accés al consistori, la disposició de dues persones atenent el públic a l’entrada de l’Ajuntament i la suspensió del Registre Municipal de Parelles de Fet.

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version