Canal Ajuntament

Tossa de Mar. CiU de Tossa posa de nou pals a les rodes a l’equip de govern de TU i PSC

Aquesta vegada una denúncia de CiU ha provocat que la Direcció General d’Administració Local qüestioni els nomenaments accidentals d’interventors que va fer l’equip de TU i PSC

 

Una nova denúncia de CiU de Tossa, a l’oposició, té la intenció de torpedinar una vegada més la bona gestió, sobretot en temes econòmics, de l’equip de govern de TU i PSC. En aquest cas, la denúncia ha provocat que la Direcció General d’Administració Local qüestioni els nomenaments accidentals com a interventors de l’Ajuntament de Tossa, primer, de Fernando Sebastián, secretari de l’Ajuntament, que va fer les funcions d’interventor des de setembre de 2011 fins a maig de 2012; i, segon, de Josep Serra, funcionari tècnic d’administració general, que fa les funcions d’interventor des de maig de 2012.

Curiosament, la Direcció General d’Adminitració Local, órgan que depén de la Generalitat de Catalunya, governada per CiU, s’ha posicionat a favor de CiU de Tossa sense contrastar ni demanar informació a l’Ajuntament ni a l’equip de govern. I és que, segons escrit de la Direcció General d’Administració Local de 7 de gener de 2013, tant Sebastián com Serra no poden ocupar el lloc de treball d’interventor. En el primer cas, perquè Sebastián és funcionari de caràcter estatal, no de la corporació, i no pertany a la subescala d’intervenció tresoreria. I en el segon cas, perquè Serra gestiona una empresa privada d’assesseorament a ajuntaments, activitat que no seria compatible amb la tasca d’interventor si l’empresa està directament relacionada amb l’Ajuntament.

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, lamenta que la Direcció General d’Administració Local s’hagi posicionat sense demanar informació a l’Ajuntament, especialment després de conèixer la situació municipal de primera mà en la reunió que es va celebrar a la seu de la Direcció General el passat 13 de juliol de 2012 per parlar d’aquest tema.

Saladich explica que després de la marxa -juliol de 2011- de l’interventor municipal, Javier Requejo, l’Ajuntament de Tossa va fer gestions en diferents àmbits per aconseguir cobrir la plaça. En aquest sentit, es van realitzar entrevistes amb diferents funcionaris amb titulació suficient per ocupar la plaça, però les negociacions no van fructificar. A més, després que l’Ajuntament s’hi posés en contacte, la Direcció General d’Administració Local, en data 8 de setembre de 2011, va comunicar al consistori que no hi havia cap funcionari titulat interessat en ocupar la plaça. Per aquesta raó, la solució per la qual es va optar va ser la de contractar els serveis d’una empresa amb experiència en altres ajuntaments i, alhora, nomenar interventor accidental a un funcionari de l’Ajuntament, en aquest cas el secretari general.

Per tant, des de l’equip de govern no només es lamenta que la Direcció General s’hagi posicionat sense contrastar la informació, sinó que l’alcaldessa discrepa del posicionament de la Direcció General amb arguments.

Saladich recorda que l’Article 30 del Decret 195/2008 diu que el president o presidenta de l’entital local corresponent (alcaldessa d’ajuntament) pot nomenar de forma accidental el funcionari per ocupar la plaça d’interventor municipal. En aquest sentit, el secretari municipal, habilitat estatal, és un funcionari de l’Ajuntament i està suficientment capacitat per fer la tasca. En aquest cas, l’equip de govern va seguir les determinacions del Decret 195/2008, davant la impossibilitat de cobrir el lloc de treball pel procediment normal.

I respecte al nomenament de Josep Serra, funcionari tècnic d’administració general, que segons la Direcció General d’Administració Local no seria compatible, Saladich afirma que Serra va prendre possessió com a tècnic d’administració general de l’Ajuntament de Tossa quan el consistori no tenia cap relació jurídica amb l’empresa privada que gestiona.

L’alcaldessa ja ha demanat una entrevista a la Direcció General “per aclarir la situació i els mals entesos”, i es mostra tranquil·la i convençuda que l’actuació municipal s’ajusta a la legalitat.

Segons Saladich, “des de que van perdre l’alcaldia al 2011, CiU de Tossa ha recorregut tots els acords municipals importants (pressupostos, ordenances fiscals, etc), publiquen fulletons insultant als membres de l’equip de govern i visiten els departaments de la Generalitat i de la Diputació torpedinant la gestió municipal. És una forma de fer política municipal molt allunyada dels interessos dels veïns”.

“La situació econòmica en què vam trobar l’Ajuntament era lamentable. Quasi cinc milions d’euros en factures pendents de pagament i els subministradors desesperats. Hi havia empreses de serveis que feia un any que no cobraven. Vam prendre mesures excepcionals i el poble avui torna a rutllar. Les factures es paguen a seixanta dies. Tot gràcies a la gestió de l’actual equip de govern i a l’esforç del personal municipal, que no ha dubtat en assumir responsabilitats en els moments més delicats. Que les coses vagin millorant és el que molesta a CiU de Tossa”, conclou l’alcaldessa.

  

  Escrit original de la Direcció General d’Administració Local
 
 
  Resposta de l’alcaldessa Gisela Saladich
 
 
 
Servei de Premsa - Ajuntament de Tossa de Mar
 
 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version