Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. Uns pressupostos per seguir reanimant Cassà

El Ple Municipal dels pressupostos es celebra avui a les 20 h

El govern d'Esquerra Republicana prioritza les inversions en promoció econòmica, comunicació, serveis socials, participació, serveis educatius, cultura i esports, al mateix temps que segueix reduint l'endeutament del consistori.

Novetats del pressupost 2016: desplegament de l'àrea de promoció econòmica i l'àrea de participació, inversions per la reparació de la coberta de l'Escola Puig d'Arques, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol i la realització de les millores necessàries a la piscina municipal.

Avui es celebra el Ple Municipal a Cassà de la Selva per aprovar els pressupostos de l'any 2016, els primers proposats pel nou govern d'Esquerra Republicana al consistori. Els republicans els han estat treballant des del mes d'octubre i els han debatut extensament amb l'oposició, entre d'altres, durant aquests mesos.

OBJECTIUS DELS PRESSUPOSTOS 2016

Seguir reduint el nivell d'endeutament i la quantitat de deute viu.
Mantenir el rigor i el control en la despesa, la recerca activa de més recursos de finançament i la transparència en l'execució del pressupost.

Apostar per la comunicació i la promoció econòmica del municipi, per tal de posar Cassà al mapa, potenciant totes aquelles activitats que actualment ja es duen a terme però també posant les bases per reactivar-lo econòmicament des de l'àrea de promoció econòmica.

Mantenir i augmentar les dotacions efectivament destinades a serveis socials, acotades amb projectes concrets que en garanteixin la seva execució, entenent com a deure de l'Ajuntament envers els ciutadans l'acompliment d'aquests aspectes.
Realitzar les inversions necessàries en les infraestructures de l'Escola Puig d'Arques i la gespa artificial del camp de futbol per tal de garantir uns serveis de qualitat i sense perills per als usuaris. Al mateix temps que es realitzaran inversions de manteniment i ampliació provisional de la piscina coberta per mantenir el nivell òptim d'abonats que ha de permetre a mig termini l'equilibri entre despeses i ingressos d'aquest servei.

Augmentar l'estalvi de determinades partides de serveis que es presten a l'Ajuntament a través de la licitació de concursos d'aquests serveis i l'eliminació de duplicitats entre l'Ajuntament i els seus organismes autònoms. Al mateix temps que s'atorguin aquests serveis de manera ajustada a llei.

Mantenir les inversions en neteja i manteniment de la via pública, duent a terme les accions de manteniment i del pla mobilitat més urgents, reforçant els serveis de neteja durant les èpoques de l'any més problemàtiques i la realització d'inversions dirigides a l'estalvi i l'eficiència energètica.

Augmentar els recursos disponibles per activitats culturals i a entitats culturals del municipi per garantir una programació cultural estable al llarg de l'any, així com les inversions en fires, el manteniment de les subvencions a entitats educatives i esportives, i el programa de socialització de llibres.

En l'apartat de personal els pressupostos contemplen el retorn, al llarg de l'any 2016, del 50% restant de la paga extra de l'any 2012 sostreta al personal de l'Ajuntament. Al mateix temps que els pressupostos generals de l'Estat permeten un increment de com a màxim un 1% en les retribucions del personal, el govern d'Esquerra proposa, en tant que els sous del personal de l'Ajuntament fa diversos anys que no han experimentat millores, aplicar un increment salarial de l'1% a tota la plantilla de l'Ajuntament i els seus organisme autònoms.

Pel que fa als ingressos, la situació és pràcticament idèntica a l'any 2015, cosa que ha requerit la realització d'un extens anàlisi de totes les partides per tal d'ajustar-les el màxim possible a la realitat.

El Regidor d'Hisenda, Pau Presas, remarca que malgrat es disposin d'uns recursos econòmics escassos i limitats 'no només són importants els recursos econòmics, sinó també l'actitud dels encarregats de gestionar el pressupost municipal' i afegeix que 'per part dels regidors del govern hi posarem totes les nostres ganes i temps per aconseguir més recursos dels que actualment disposem, i invertir amb total control i rigor els recursos públics per maximitzar-ne el seu benefici i allargar-ne al màxim el seu profit'. Presas destaca també com a novetat la creació de l'àrea de participació que donarà lloc al projecte de pressupostos participatius així com possibles actualitzacions del PALS de Cassà de la Selva.

El govern d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Cassà ha anunciat que el proper 14 de gener a les 20.30 h es presentarà a l'auditori del Centre Cultural Sala Galà el Pla d'Actuació Municipal de la legislatura.

1450857603El Ple Municipal de Cassa.JPG
Fitxer adjunt: 1450857603NDP Uns pressupostos per seguir reanimant Cassa.docx


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version