Canal Ajuntament

Palafrugell. L’Ajuntament de Palafrugell i la Societat “Centre Fraternal” signen els estatuts que regiran el Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil

L’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, i el president de la Societat Cultural i Recreativa Centre Fraternal, Marià Júdez, han signat el document que recull els estatuts que regiran el Consorci per a la gestió conjunta dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil.

El Consorci es fixa dues finalitats prioritàries: completar la rehabilitació dels edificis del Centre Fraternal (propietat de la societat) i del Cercle Mercantil (de propietat municipal) habilitant la interconnexió física dels dos edificis, i executar la gestió conjunta d’aquests espais.

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell havia aprovat per unanimitat els estatuts del Consorci el 30 d’octubre passat. Prèviament, la Societat Cultural i Recreativa Centre Fraternal havia donat també el seu vistiplau al document en assemblea extraordinària de socis celebrada el passat 13 d’octubre.

A la signatura de formalització d’aquests estatuts han assistit també el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, el regidor de Cultura i Educació, Xavier Rocas, i representants de la junta del Fraternal. Com a pas previ al Ple de constitució del Consorci, seran designats els 10 membres de la Comissió Executiva, 5 nomenats per la Societat Centre Fraternal i 5 pel Ple de l’Ajuntament. El plenari haurà de definir les línies d’actuació a seguir per a la consecució dels objectius fixats pels estatuts del nou ens.

Els òrgans de govern del Consorci seran el Ple i una Comissió Executiva. El Ple haurà d’elegir un president i un vicepresident entre els 10 membres de la comissió. L’ocupació d’aquests càrrecs rectors estarà sotmesa al principi d’alternança per períodes de 2 anys, de manera que quan un representant de l’Ajuntament ocupi la Presidència, un representant del Centre Fraternal ocuparà la Vice-presidència i viceversa. Els mandats dels òrgans de govern seran de 4 anys. 

Els estatuts fixen també el règim patrimonial i econòmic del Consorci, que disposarà, entre d’altres, dels ingressos provinents dels lloguers per a l’explotació del servei de bar, restauració i terrassa del Fraternal i del Mercantil, i del lloguer de la Sala Teatre del Fraternal i de les sales superiors del Fraternal i del Mercantil per a activitats socio-culturals. Se n’exclouen d’aquesta possibilitat l’espai de la Sala Cafè, de la Biblioteca i de la Secretaria del Centre Fraternal que seguiran depenent exclusivament de la Junta i dels socis d’aquesta societat.
Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version