Canal Ajuntament

Sant Hilari Sacalm. L’Ajuntament de Sant Hilari aprova definitivament el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat

El ple de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha aprovat ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del passat dia 21 de novembre pel qual es va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) d’aquesta població, redactat en el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a la sostenibilitat.

 

En el ple celebrat el passat dia 17 de desembre, es va aprovar aquest acord definitivament després que l’Ajuntament de Sant Hilari s’adherís al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 un 20 per cent abans del 2020. Després de presentar-se el redactat definitiu del PAES de Sant Hilari, que consta d’un inventari de les emissions i un Pla d’Acció de Sostenibilitat i una vegada s’ha procedit a la seva a la seva corresponent revisió s’ha fet la seva ratificació. 

En el ple celebrat el mes de febrer, tots els regidors del  ple de l’Ajuntament format per CiU, ERC i PIG van  votar a favor d’aquest acord. 

Cal recordar que el ple de l’Ajuntament de Sant Hilari va aprovar  l’adhesió al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses” que ha posat en marxa la comissió Europea, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra, el mes de febrer d’aquest any. El pacte va néixer després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. Així, el consistori hilarienc va fer seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.

L’acord aprovat també preveu que l’Ajuntament es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.  En aquest sentit, tal com ha explicat l’alcalde Robert Fauria, per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.`

D’altra banda, el consistori també es compromet a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa. Així mateix, es faculta a l’alcalde de Sant Hilari, Robert Fauria per a que signi el formulari d’adhesió al Pacte.

Finalment, es preveu que es comunicarà l’acord al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea, a l’Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer possibles tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”. Aquest  Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

L’alcalde de Sant Hilari, Robert Fauria ha explicat que l'Ajuntament té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version