Canal Ajuntament

Santa Coloma de Farners. Aquesta setmana es fa el primer taller que debatrà el reglament del Consell de Poble de Santa Coloma de Farners

Al taller hi participarà el grup de persones a les que es van fer entrevistes individuals. Aquest grup està format per ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Farners que són representatives de diferents àmbits de la ciutat com ara la cultura, el comerç, nouvinguts o joventut

 

Aquest primer taller es fa el proper dijous, 22 de novembre. El dia 29 de novembre es farà un segon taller amb els portaveus dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament: CiU, PSC, ERC, Colomencs pel Canvi, CUP i PP. Finalment, el 13 desembre es farà el tercer i darrer taller que estarà obert a la població i que acabarà de definir el reglament amb les propostes i suggeriments que facin els veïns i veïnes de Santa Coloma. L’objectiu és que el reglament del Consell de Poble es pugui aprovar a primers de l’any vinent. El grup promotor del Consell de Poble està format per polítics de l’Ajuntament, l’empresa Neòpolis i entitats locals.  

L’objectiu de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners és que el Consell de Poble permeti millorar els canals de participació i relació dels vilatans en els afers municipals. La intenció rau en promoure i canalitzar un espai de reflexió conjunta entorn als diferents temes que afecten la vida quotidiana del municipi, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i les ciutadanes en els afers públics de la vila.

En aquest sentit, es tracta, a nivell general, de crear un òrgan participatiu que funcioni com un instrument per facilitar la màxima informació sobre activitats, serveis, polítiques i accions municipals. Es tracta també de crear una eina per donar resposta i consultar les opinions i demandes ciutadanes que es formulin relacionades amb el territori i amb projectes que des del consistori s'estiguin duent a terme, decidir actuacions conjuntes i prendre decisions de manera consensuada, tractar temes pròxims, fer pedagogia de poble, etc. L'òrgan també s'ha d'entendre com un espai on es trobaran representants de diferents sectors socials i territorials de Santa Coloma.

El Consell del Poble sorgeix amb la voluntat de crear un espai comú que aglutini diferents sectors de la societat del municipi (societat civil organitzada i no organitzada) amb l'objectiu de tractar temes globals de poble que afecten a tothom, superant el corporativisme que, de forma natural, desenvolupa cada entitat i líder d'opinió pel seu compte en la defensa dels seus legítims interessos sectorials i/o específics. 

El projecte per a la creació d'un Consell de Poble a Santa Coloma de Farners es planteja assolir els següents objectius: 

• Definir de forma participada la composició (ciutadans a títol individual, entitats i associacions, tècnics i polítics), l'estructura (comissions de treball, secretaria tècnica, etc.), el funcionament (periodicitat, nombre de convocatòries, etc.), la reglamentació i les atribucions d'aquest òrgan de participació (informar, consultar, decidir, tractar temes pròxims, autoavaluar-se, etc.). 

• Assegurar una estructura de participació plural, integradora, flexible i operativa a partir de les opinions recollides durant el procés de diagnòstic. 

• Generar una consciència global i col·lectiva de poble, més enllà dels discursos particularistes. 

• Ordenar, potenciar i estructurar la canalització de demandes ciutadanes de manera formal i estructurada per tal de millorar els sistemes de relacions entre governants i governats. 

• Crear un canal de relació bidireccional (Administració - Ciutadania, Ciutadania -Administració) per tal d'incrementar la confiança dels ciutadans respecte l'Ajuntament, en la mesura que el consistori esdevé molt més proper als veïns. 

• Promoure debats sobre temes d'interès general. 

• Elaborar, aprofitant el procés participatiu, un reglament de funcionament del Consell de manera consensuada.

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version