Canal Ajuntament

Tossa de Mar. Urbanisme dóna la raó al govern de Tossa en la tramitació del POUM

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 8 de novembre de 2012, ha donat la raó a l’equip de govern de Tossa (TU i PSC) que, en el ple municipal ordinari de 13 de setembre de 2012, va iniciar els tràmits per esmenar els defectes formals del POUM -posats de manifest per les sentències dictades pel TSJC els dies 13 de gener i 31 de maig de 2012-, mitjançant l’obertura d’un període d’informació pública dels convenis urbanístics signats entre l’Ajuntament i diferents propietaris i aprovats inicialment en sessió plenària de data 23 de març de 2006.

 

Les sentències obliguen a retrotraure l’expedient al moment previ a l’aprovació provisional, sotmetre a informació pública els convenis aprovats en el seu dia i incorporar les determinacions de l’estudi d’inundabilitat, l’informe de Costes i els informes sectorials. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona afirma que, atenent que tres sentències han estat declarades fermes, “cal procedir al seu compliment d’acord amb el que disposen els articles 103 i següents de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa”. 

CiU de Tossa es va mostrar radicalment en contra de l’actuació municipal amb qualificatius com “insensat”, “irracional” i “absurd” per definir l’actuació de l’equip de govern. L’exalcaldessa i cap de l’oposició, Imma Colom, va arribar a afirmar que l’alcaldessa, Gisela Saladich, “s’havia begut l’enteniment”. 

Saladich, en contrast a l’actitud de CiU, va plantejar l’inici de converses formals entre tots els grups municipals per donar compliment a les sentències que anul·len la revisió del POUM de 2006 i “posar així fi a anys d’enfrontaments i despeses”. Fa una setmana es va celebrar la primera reunió, que va servir per aproximar posicions en referència a les normes urbanístiques del POUM. “És un primer pas en la bona direcció, crec que important”, assegura l’alcaldessa. 

La situació actual de l’expedient és complexa jurídicament. Són cinc les sentències que han resolt anul·lar la revisió del POUM. Les cinc tenen un contingut idèntic. Dues han estat recorregudes en cassació i les altres tres no. El Tribunal ha declarat fermes les sentències no recorregudes i ha ordenat la seva execució. Ara és la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la que “indica” a l’Ajuntament que ha de donar compliment al contingut de les sentències.

El ple municipal ordinari de 13 de setembre de 2012 va iniciar els tràmits i, tot i que CiU va votar en contra de la proposta, s’han iniciat les converses. “El parlar i dialogar està en l’ADN de Tossa Unida”, diu l’alcaldessa, “i no deixarem d’intentar arribar a un consens sobre un tema que considerem cabdal: que la normativa urbanística de Tossa doni seguretat jurídica als veïns, superant els enfrontaments i disputes en els que tant sovint ens embarquem”, conclou.

 

 

Servei de Premsa - Ajuntament de Tossa de Mar


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version