Canal Ajuntament

Girona. L’enquesta del mercat de treball de Girona posa de manifest la vulnerabilitat dels aturats majors de 45 anys i amb nivells de formació baixos

 Aquest estudi servirà per reorientar les polítiques actives d’ocupació que es desenvolupen des de l’Ajuntament de Girona 

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i la tinenta d’alcalde i regidora d’Empresa i Ocupació, Marta Madrenas, han presentat aquest matí l’enquesta del mercat del treball de la ciutat de Girona. L’objectiu era el de poder tenir una radiografia el més àmplia possible del perfil de l’atur a la ciutat, i de les variables explicatives que el condicionen, per tal de poder incidir millor en les polítiques d’ocupació. En aquest sentit, aquest estudi servirà per reorientar les polítiques actives d’ocupació que es desenvolupen des del Servei Municipal d’Ocupació de l’Àrea de Promoció i Ocupació de l’Ajuntament de Girona.

“És una eina indispensable per poder prendre decisions i modular prioritats, de polítiques actives, de polítiques de barri, de polítiques de formació i d’equilibris entre barris, entre d’altres. Aquestes dades ens presenten una fotografia pitjor de les dades estrictes de l’atur de les que disposem cada mes. Ens assenyalen camins de paquets d’accions que han d’anar encaminades a capgirar aquesta fotografia en els propers anys”, ha remarcat l’alcalde de Girona.

Les persones de més de 30 anys són les que tenen un pes percentual major respecte al conjunt de la població en situació d’atur (un 73’7%). Concretament, els majors de 45 anys constitueixen el grup més vulnerable, tant per volum com per les càrregues familiars a les quals sovint ha de fer front i per les dificultats afegides que els representa reincorporar-se al mercat del treball a partir d’una certa edat. Per contra, les persones joves menors de 25 anys a Girona amb càrregues familiars representen només un 3’5% del total de població aturada al municipi. Les persones joves amb nivells de formació d’estudis primaris o inferiors representen un 13’8% del total de la població aturada. Així doncs, caldrà enfocar les polítiques d’ocupació adreçades a joves a fomentar el retorn al sistema educatiu reglat. “Amb aquesta enquesta hem pogut percebre que el grup de joves no és la població més vulnerable. Aquesta dada ens serveix per planificar les noves polítiques d’ocupació”, ha remarcat la regidora d’Empresa i Ocupació.

“És absolutament determinant aconseguir que els nostres nois i noies aconsegueixin estudis de batxillerat o formació professional perquè puguin accedir al mercat del treball amb millors garanties d’èxit”, ha comentat la regidora Marta Madrenas. Espanya és el tercer país amb el percentatge de població entre 25 i 64 anys amb nivells d’educació d’ESO i inferiors a ESO més elevats. En aquest sentit, es confirma la correlació entre nivell de qualificació i situació laboral, de manera que a més baixa qualificació, més percentatge de població aturada.

L’enquesta ha permès aflorar també diferències en l’aspecte socioeconòmic entre els principals barris de la ciutat. En aquest sentit, destaca especialment el barri de Santa Eugènia-Can Gibert, que és el segon barri amb més població d’entre 16 i 64 anys de la ciutat (darrere de l’Eixample) i compta amb una de les taxes d’atur més elevades (un 32%). “Amb aquestes dades, veiem que té molt de sentit que la convocatòria de treball pels barris vagi destinada a aquest barri”, ha ressaltat la regidora. Per la seva banda, el sector est té una taxa d’atur del 55%, el més alt de la ciutat, i el nivell d’instrucció al barri és el més baix de Girona, amb un 63’6% del total dels seus habitants amb nivells d’escolarització d’estudis primaris o menys. Tot i això, la població d’entre 16 i 64 anys representa només el 4’38% de la població de Girona d’aquest segment d’edat.

L’Àrea de Promoció i Ocupació va decidir de fer una enquesta que tingués com a base la població de 16 a 64 anys, i construir una mostra representativa estratificada per edats. S’han considerat cinc grups d’edat que permeten, d’una banda, una anàlisi dels diferents col·lectius i de l’altra, garantir la comparabilitat amb els grups que ofereix l’Enquesta de Població Activa (EPA) a escala nacional i europea. “Aquesta enquesta no s’havia fet mai a la ciutat de Girona. El que teníem fins aleshores eren només els aturats registrats, inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Es tractava de tenir una radiografia tant àmplia i concreta possible del perfil del mercat de treball a Girona”, ha explicat la regidora Marta Madrenas. 

Disseny i metodologia de l’enquesta 

L’enquesta s’ha dut a terme mitjançant entrevistes presencials en els domicilis, i trucades telefòniques quan no ha estat possible de portar-les a terme, de les persones seleccionades entre els mesos d’abril, maig i juny de 2012 i, en total, s’han entrevistat a 2.336 persones. L’equip d’enquestadors i enquestadores l’han format un total de 20 persones, la majoria de les quals són estudiants universitaris que han estat  seleccionats a través d’un conveni de cooperació educativa dut a terme amb la Universitat de Girona.  

En el disseny de l’enquesta s’han tingut en compte diferents fonts com són l’EPA, el Cens de Població, els  qüestionaris del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) i el Panel de desigualtats socials de la Fundació Bofill.   

Aquest document es distribuirà als membres del Consell Econòmic i Social (als quals ja es van presentar els  resultats en la reunió de la setmana passada) i a les associacions de veïns, entre d’altres. 

 

 L'enquesta

 

 

 


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version