Canal Ajuntament

Llagostera. Ordre del dia del ple extraordinari del 24 d'octubre

Sou convocat a la sessió extraordinària que tindrà el PLE DE L’AJUNTAMENT ala Casa dela Vila a les 21:00 hores del 24 d' octubre de 2012, d’acord amb l’ordre del dia ressenyat a continuació.

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Actes pendents d'aprovar

1.1.Ordinària 26/09/2012 núm. 9.

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2012/1767   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2013.

2.1.2. PRP2012/1725   Aprovar les tarifes del servei de tanatori per a l'any 2013.

2.1.3. PRP2012/1768   Aprovar la modificació de crèdit 3SP 8/2012 per suplement de crèdit del pressupost municipal.

2.1.4. PRP2012/1715   Pròrroga del contracte de recollida de residus sòlids urbans.

2.1.5. PRP2012/1746   Modificar la redacció de l'article 6 del Reglament del Registre municipal de parelles estables.

2.1.6. PRP2012/1766   Donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya, de 26.09.12, perquè Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta.

2.1.7. PRP2012/1769   Moció d'AxLL, en relació a la zona verda situada entre els carrers Maiena i Gregal.

3. Control i gestió municipal.

3.1 Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

3.2 Donar compte dels acords en matèria de personal.

3.3 Donar compte de l’informe tramès a Hisenda del 3r.  trimetre 2012,  sobre compliment de la llei de la morositat.

3.4 Informes d’Alcaldia.

3.5 Precs i preguntes. Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version