Canal Ajuntament

Riudellots de la Selva. ​La Guàrdia Municipal de Riudellots van fer 937 serveis l’any 2023

Al llarg de l’any passat, es van fer 5 actuacions relacionades amb armes o armes de foc al municipi. 

Actualment, la Guàrdia Municipal de Riudellots compta amb 4 agents. 

El Cos de la Guàrdia Municipal de Riudellots va fer 937 actuacions durant el 2023. Cal destacar que de totes les actuacions, 5 d’elles van ser relacionades amb armes o armes de foc, segons les dades facilitades pel cos. 

Es van fer un total de 322 serveis relacionats amb la seguretat ciutadà, entre els quals s’inclouen els requeriments dels ciutadans o actuacions d’ofici. En serveis relacionats amb els animals, es van fer un total de 79. 

En matèria de trànsit i accidents es van fer 237 serveis, que inclouen, entre altres, les proves d’alcoholèmia i drogues, intervencions en accidents de trànsit i controls de circulació. 

L’any 2023 es van produir 11 incendis i cremes descontrolades que van necessitar de l’actuació de la Guàrdia Municipal. 20 actuacions relacionades amb abocaments il·legals i mals reciclatges, aquests últims relacionats amb el mal ús del sistema Porta a Porta, implementat des del 2017. 

Des de l’oficina de la Guàrdia Municipal, també es fan funcions administratives, com consultes relacionades amb la seguretat o el funcionament de les administracions judicials, i la gestió de tràmits administratius. En aquest àmbit, al llarg del 2023, es van fer un total de 85 serveis. També, 26 serveis van ser relacionats amb la policia judicial, entre citacions i notificacions als veïns i veïnes del municipi. 

 

Guàrdia municipal de Riudellots de la Selva: 

La Guàrdia Municipal de Riudellots de la Selva va ser creat l’any 2017 per dur a terme les tasques recollides a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, i principalment tenen la funció de vetllar pel manteniment de l’ordre públic, la seguretat de la ciutadania i els seus béns i el compliment de les ordenances municipals. Actualment, la Guàrdia Municipal de Riudellots compta amb 4 agents.  Les seves funcions són:

- Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals. 

- Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació si s’escau.

- Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis. 

- Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

Foto: Actuacions de la Guàrdia Municipal de Riudellots


1706987399r_2.jpg
1706987399r.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version