Canal Ajuntament

Altafulla. L’Arxiu històric de Tarragona permet consultar en línia el Fons patrimonial de la Família Martí (1635-1940)

Hi podreu trobar 194 pergamins i 126 unitats entre documentació comercial, familiar, militar i judicial i herbaris

L’Arxiu històric de Tarragona ha posat disponible en el seu espai “Arxius en línia” el Fons patrimonial de la Família Martí (1635-1940). Es tracta d’un conjunt documental que, cronològicament, s’estén des del segle XIV fins a començaments del segle XX. 

Hi podreu trobar 194 pergamins -datats entre el 1335 i 1740- i 126 unitats entre llibres majors, llibres de comptabilitat comercial, censals i diversos lligalls amb balanços d’empreses i societats, comptes familiars, rebuts, escriptures notarials, certificacions de baptisme, capítols matrimonials, testaments, arbres genealògics, correspondència i altres documents familiars, a més de documentació militar i judicial, herbaris... 

En total, 29 capses d’arxiu normalitzades. Completa el fons un interessant fons bibliogràfic de vora 300 títols, datats entre 1662 i 1915, de temàtica majoritàriament científica, però també filosòfica, religiosa i judicial. 

Referències des de principis del segle XV

Es tenen les primeres referències de la família Martí a principis del segle XV, a Tamarit, on apareixen ja com a propietaris de diferents terrenys; al llarg del temps, aquesta família acumulà un important patrimoni format per terres, censals, negocis diversos i altres béns, tal com queda reflectit a la documentació de la casa.

Pel que fa a l’arxiu, cal dir que és a final del segle XVII quan la família començà a portar de manera més intensa la gestió del seu patrimoni, a través de l’elaboració de llibres majors i documents de comptabilitat, segons s’estilava entre les famílies amb un patrimoni notable i, per tant, amb necessitat de tenir-lo controlat exhaustivament; amb tot, el gruix del fons documental està datat al s. XVIII.

La documentació —datada a Tamarit, Altafulla Ardenya, Tarragona, l’Argilaga i altres indrets— fa referència a diferents membres de la família, ennoblida el 1790, en la qual  destacaren Bernat Martí i Bellver, Antoni Martí i Gatell—a més del pare del sogre d’aquest, Ramon Franquès i Martí—, i cal remarcar que aquesta família compta entre els seus membres més rellevants amb l’eminent científic Antoni de Martí i Franquès, la documentació del qual era originàriament part integrant d’aquest arxiu. 

Destrosses i trasllats

L’any 1809, els francesos envaïren la casa que els Martí tenien al carrer de Santa Anna, a Tarragona, on en aquell moment vivia Antoni de Martí i Franquès, i destrossaren part de l’arxiu -documentació familiar i científica-, de la biblioteca i del laboratori. No obstant això, sembla que anteriorment a l’any 1935 el fons documental que es va salvar i es trobava dins d’uns sacs al garatge d’aquesta casa, anomenada El Castellet, va ser posat a disposició del mestre i químic tarragoní Antoni Quintana Marí, per tal que portés a terme un estudi biogràfic del científic Martí i Franquès.

Durant la guerra civil (1936-1939), l’arxiu fou traslladat al Palau Arquebisbal, al costat de la catedral, on es conservaven també altres fons documentals rellevants de la ciutat.  Al final de la guerra, la família Martí recuperà una part d’aquest arxiu; una altra fracció –correspondència, material de treball i part de la biblioteca del científic Antoni de Martí i Franquès-, quedà, però, en mans de la persona que l’havia biografiat, la qual cosa va donar lloc a una disgregació de l’arxiu.  

El mes de maig de 1995, el Sr. Antoni de Martí Puigmartí  feu donació de l’arxiu familiar, inclosa la biblioteca, a l’Ajuntament d’Altafulla. El conjunt, que abasta del s. XIV a començaments del s. XX, comprèn 183 pergamins (datats entre 1335 i 1668), llibres majors, llibres de comptabilitat comercial i de censals i diversos lligalls de documents en paper, amb balanços d’empreses i societats, comptes familiars, rebuts, escriptures notarials, certificacions de baptisme, capítols matrimonials i testaments, arbres genealògics i altres documents familiars, correspondència, herbaris, i documentació militar i judicial, a més de volums de caire científic, ben relligats i amb atractius gravats, impresos entre 1662 i 1915.

La documentació que romania en poder del Sr. Quintana Marí -entre la qual figurava l’epistolari d’Antoni de Martí i Franquès i una col·lecció de llibres d’història de la ciència provinent de la biblioteca del científic-, fou donada al seu torn per aquest, l’any 1996, a l’Ajuntament de Tarragona.

L’any 2016, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla acordava per unanimitat la cessió en comodat del fons documental de la Família Martí a la Generalitat de Catalunya, per a ser dipositat a l’Arxiu Històric de Tarragona. Avui l’inventari d’aquest fons està disponible “on line” a través de l’aplicació del Departament de Cultura “arxius en línia”, i la seva consulta es pot fer presencialment a la seu de l’arxiu; amb tot, està prevista la seva digitalització progressiva per tal de fer-lo també accessible via internet en la seva totalitat.

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version