Canal Ajuntament

Les Franqueses. L’Ajuntament aprova un pressupost de més de 32 milions d’euros

L’equip de govern prioritza els serveis a les persones, l’habitatge, el manteniment dels equipaments i el medi ambient

El ple extraordinari del 5 de desembre ha aprovat inicialment el pressupost de 2024. Amb una dotació de 32 milions d'euros i el primer tràmit superat, aquest entrarà en vigor a mitjans del mes de gener.

La regidora d'Hisenda, Marta Reche Lavado, que l'ha defensat al ple, ha destacat la vessant social dels números que s'han aprovat. Reche ha destacar que es tracta d'un pressupost on es prioritzen els serveis a les persones i que "posa ordre, ho atén tot i optimitza recursos però sense cap mena de retallada en els serveis essencials". La regidora també ha parlat de "fet històric" ja que "des de 2012 que no tenim un pressupost aprovat i funcionant a principis de gener". També ha destacat la feina conjunta feta pels tres grups que conformen l'equip de govern, PSC-CP, LFI+ERC-AM i SPLF-C.

El pressupost 2024 prioritza els serveis a les persones, l’habitatge, el manteniment dels equipaments i el medi ambient

 • Més serveis per a les persones

El pressupost 2024 fa possible la gratuïtat de les escoles bressol pels infants de 0 a 12 mesos. Aquesta mesura se suma a la gratuïtat del material escolar que ja s'aplica a l'alumnat des de I3 a 4t d'ESO. També es crea el Servei de Canguratge Municipal gratuït.

Un altre servei sense cost a partir del mes de gener és la teleassistència per a la gent gran.

Paral·lelament, s'incrementa la partida d'ajuts socials directes fins a 200.000 euros i els serveis de l'àrea bàsica de serveis social per atendre la infància en risc, les primeres acollides, les persones en situació de dependència i l'atenció psicològica i jurídica.

La seguretat ciutadana és també una prioritat, així es consolidarà la plantilla de la Policia Local amb 29 agents, 5 caporals, 2 sergents i 1 sotsinspector.

També hi ha previstes inversions en la millora d’equipaments esportius com la piscina exterior de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall o la remodelació dels vestidors de la Zona Esportiva Municipal de Llerona.

 • Inversions en habitatge

Les necessitats en matèria d’habitatge són una de les prioritats del nou pressupost, així hi ha contemplades inversions de més d'1 milió d'euros en habitatge . En concret hi ha una partida de 900.000 euros en la construcció d’habitatge de protecció oficial en el Sector R; una de 120.000 euros en l’adquisició d’un pis per augmentar el parc municipal d’habitatge social i, una altre de 10.000 euros pel manteniment dels habitatges socials.

 • Més recursos en manteniment

El pressupost 2024 s'ha ajustat a la realitat econòmica de l'Ajuntament, tenint en compte el preu final dels salaris i dels contractes de manteniment anuals. En aquest sentit , el manteniment de les instal·lacions dels equipaments municipals incrementa la partida dels 55.000 euros del 2022 als 320.000 per aquest any.

El pressupost també incorpora 450.000 euros per a renovació d'asfaltat i pintura a la via pública i 150.000 euros per al manteniment de camins.

 • Medi ambient, un eix bàsic

Les inversions en medi ambient també són un dels eixos bàsics del pressupost 2024 que contempla 200.000 euros per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals i 100.000 euros per a la substitució de les cobertes de fibrociment de les antigues casernes militars.

També està previst invertir 755.000 euros en un sistema de contenidors tancats per millorar l’eficiència de la recollida d’escombraries.

 • Altres inversions

El pressupost 2024 contempla altres inversions entre les quals destaquen la remodelació de la plaça de la Malagarba i d'una altre parc infantil encara en estudi. També les actuacions derivades de les obres a l'R3, com l’adequació del nou pas soterrat i la plaça que li donarà accés i la remodelació de la Torre de l'Aigua.

En definitiva, durant el proper exercici es produeix un increment substancial en la majoria de partides:

 • 31% en polítiques socials i gent gran
 • 10% en seguretat ciutadana
 • 21% en pagesia, espais verds, medi ambient i transició energètica
 • 22% en civisme, convivència i benestar animal
 • 21% en mobilitat
 • 98% en feminisme i igualtat
 • 34% en educació
 • 21% en esports
 • 19% en promoció econòmica

Finalment, el govern municipal ha treballat per aprovar uns pressupostos més transparents i sostenibles. Així, un dels compromisos del govern en base als pressupostos aprovats és realitzar auditories dels comptes dels exercicis anteriors i del servei de subministrament d'aigua.

Paral·lelament, el pressupost 2024 fixa l'endeutament a final de l'exercici en un 40%, lluny del 90% permès sense autorització de la Generalitat de Catalunya.

Després d'aquesta aprovació inicial, el pressupost es posarà a exposició pública i, un cop resoltes les possibles al·legacions, s'aprovarà de manera definitiva i entrarà en vigor.

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version