Canal Ajuntament

Vidreres. Vidreres aprova les ordenances fiscals per a l’exercici 2024

El ple ha aprovat l’actualització de l’IBI, de l’IAE i l’augment de la taxa de tractament i recollida de residus dels habitatges d’ús turístics

Es penalitzarà als grans tenidors d’habitatges buits al municipi

Conscients de les dificultats i de la pèrdua de poder adquisitiu de moltes famílies s’ha optat per congelar la major part dels tributs municipals.

El ple de l’Ajuntament de Vidreres ha aprovat les ordenances fiscals per a l’exercici 2024. En un context conjuntural de pujada de preus en la majoria dels subministraments, amb la voluntat de continuar oferint uns serveis públics de qualitat per a la població i per tal de poder equilibrar el pressupost municipal del 2024, el regidor d’Hisenda, Gerard Morgado, ha defensat la necessitat de modificar les ordenances fiscals per al l’any vinent.

Una de les modificacions preveu la penalització als grans tenidors d’habitatges buits al municipi. Així doncs, amb l’aprovació d’aquestes ordenances, es contempla una penalització del 50% de l’IBI per a aquelles persones o entitats que tinguin en propietat un immoble buit al municipi per un període superior a dos anys, sempre que es compleixin un seguit de requisits. A banda, l’ordenança també contempla una penalització del 100% de l’IBI per a aquelles persones o entitats que tinguin en propietat quatre o més immobles buits i dos d’aquests estiguin a Vidreres. Gerard Morgado destaca “és una primera pedra per fer front a la problemàtica d’habitatge al municipi. Cal incidir en aquells grans tenidors, en la seva majoria entitats bancàries, que disposen d’habitatges buits al municipi i no tenen oferta de lloguer social”.

La modificació preveu també una actualització de l’IBI del 6%. En aquest punt Morgado ha explicat que la pujada de l’Impost de Béns Immobles s’ha calculat a partir de l’increment que ha tingut l’IPC l’últim any i mig i ha recordat que l’IPC registrat durant els darrers 3 anys ha estat del 13,1%, per tant, la modificació del tipus impositiu aplicable està molt per sota de l’increment dels últims anys. Morgado ha remarcat “cal ser sincers; la situació actual de preus ha implicat que despeses com els subministraments, serveis de neteja, despeses de personal, interessos bancaris, etc. s’hagin incrementant a nivells que no podíem preveure. Vidreres té grans projectes per endavant que cal afrontar”.

L’alcalde, Jordi Camps, ha destacat que “un cop vam arribar a l’Ajuntament el maig del 2011, vam congelar l’IBI. El 2015, donada la situació de crisi econòmica, vam aplicar coeficients de reducció per disminuir els valors cadastrals i, per tant, l’impacte fiscal. Després de 9 anys de congelació, el 2020 es va actualitzar l’impost en un 4,6% i ara, pel 2023, és necessari actualitzar-lo un 6% per fer front a la situació de preus actuals”.

Recollida i tractament de residus

Pel que fa a la recollida i tractament de residus, s’adequa a la realitat de les problemàtiques que suposa el servei en els habitatges d’us turístic on s’ha detectat una inadequada separació que incrementa el volum de la fracció rebuig, amb el consegüent increment de costos que això suposa. En aquest sentit s’incrementa la quota dels habitatges d’ús turístic a 590,51 euros, i en el cas d’habitatges d’ús turístic en masies a 390,00 euros.

Tot i aquest increment, les ordenances preveuen una bonificació voluntària del 50% per aquells habitatges d’ús turístic que tinguin una superfície afectada a l’activitat menor a 120m2.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Després de 15 anys de congelació s’actualitza a l’alça el coeficient de càlcul de l’IAE per adequar les quotes a la realitat econòmica actual. Aquesta modificació afecta exclusivament a aquelles empreses establertes als carrers del municipi enquadrats al coeficient de “categoria especial”.

Congelació de la resta de tributs municipals

Per a l’exercici 2024, l’equip de govern de Vidreres ha pres la decisió de congelar la resta de les taxes municipals: IVTM, cementiri, clavegueram, guals, les taxes del servei educatiu i de la llar d’infants, de l’ús de les bústies, aigua, mercat. La mesura s’ha pres per no perjudicar més la situació financera de les famílies del municipi i minimitzar així la pressió fiscal.

 

Fitxer adjunt: 1699902864ndp_vidreres_aprova_ordenances_fiscals_2024-1-2.pdf


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version