Canal Ajuntament

Cardona. S'aprova el nou projecte del Portal de Graells i la torre medieval de Tramuntana

El projecte proposa un nou ús públic, de caire museístic, pel Portal de Graells de Cardona i recuperar i adequar a la visita la muralla i torre medieval de Tramuntana

 

 

L’estructura arquitectònica del Portal de Graells, en concret de la torre alta, el fa òptim per a la incorporació d’un centre d’interpretació del propi portal així com de la muralla medieval que encercla el casc antic del municipi.

El projecte es troba actualment en licitació fins a finals de mes. Segons el calendari, l’inici de les obres està prevista el primer trimestre del 2024.

La muralla de Tramuntana i la torre d’Angle (nord) són el testimoni físic de més envergadura de l’encintat mur medieval, tot i que la seva rellevància encara no s’ha posat en valor. El projecte planteja la seva consolidació i restauració acompanyada d’una adequació a la visita que valori les estructures defensives a través de l’habilitació d’un recorregut (camí, escales, baranes) nodrit amb panells informatius que ajudin a llegir les transformacions i a interpretar les cotes i configuracions anteriors. Es proposa que aquest recorregut de proximitat s’incorpori o es vinculi als diferents itineraris culturals i/o saludables que ja existeixen al municipi.

De forma global, el projecte defineix una proposta general, subdividida en dues fases. La primera, que contempla la rehabilitació i reutilització de la torre alta del Portal de Graells com a Centre d'Interpretació i museu i, la segona fase, que té a veure amb la consolidació i restauració  de la torre Baixa, torre d'Angle i muralla medieval de Tramuntana, juntament amb l'adequació de la visita general i els solars adjacents.

 

La intervenció consolidarà interior i exteriorment un dels antics accessos al nucli medieval, acompanyant-lo d'un entorn transitable que acompanyi el nou recorregut de la visita.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version