Canal Ajuntament

Calonge. Calonge i Sant Antoni modifica el Pla General per crear un gran parc urbà a Sant Antoni i incrementar l’habitatge de protección oficial

La modificació suposa una reducció de l’edificabilitat en el sector del Collet, amb l’eliminació del sol hoteler i l’increment del sostre residencial 

Aquesta modificació permetrà a l’Ajuntament resituar la zona d’equipaments per separar-la de les restes arqueològiques del Collet, i fer més viable el desenvolupment d’un equipament cultural amb aparcament 

La nova ordenació també permetrà incrementar el sostre destinat a habitatge de protecció oficial 

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat inicialment el text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit del Collet de Sant Antoni. Un dels principals objectius d’aquesta modificació urbanística és la creació d’un gran parc urbà a Sant Antoni situat a l’entorn de les restes arqueològiques de la terrisseria romana del Collet i connectat amb el parc del Collet, on hi ha també les restes romanes d’una important vil·la. Aquest objectiu s’assolirà amb la reubicació de la zona d’equipament i també permetrà la creació d’un aparcament que doni servei a un nou espai cultural. Així, aquesta modificació es justifica per raons d’utilitat pública i d’interès general, i suposarà també una reducció del sostre total edificable. En conjunt la modificació del POUM en aquest àmbit reduirà en 500 m2 el total de sostre edificable, amb l’eliminació de la zona dedicada a ús hoteler. Per altra banda, s’incrementa el sostre dedicat a ús residencial, fet que permetrà disposar d’un 30% d’habitatge de protecció oficial i millorar d’aquesta manera les previsions contingudes en el Pla Local d’Habitatge pel primer sexenni. 

Així, aquesta modificació permetrà obtenir més habitatge de protecció sense augmentar l’edificabilitat del sector, i també permetrà la creació d’un parc urbà amb un equipament cultural i aparcament. En qualsevol cas, aquesta modificació no suposa una variació de l’aprofitament urbanístic en el global de l’àmbit que afecta, manté la reserva de sistema d’equipaments comunitaris i representa un increment de gairebé 6.000m2 de sòl destinat a sistemes públics.

1697624369image003.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version