Canal Ajuntament

Llagostera. Comencen les obres del centre ocupacional per a persones amb discapacitat de la fundació Ramon Noguera a Llagostera

Els treballs de construcció del centre ocupacional de la Fundació Ramon Noguera per a persones amb discapacitat intel·lectual a Llagostera ja s’han iniciat i avancen a bon ritme i es preveu que finalitzin a finals d’any. 


El nou centre ocupacional tindrà una capacitat per a 30 persones, funcionarà en règim de centre de dia i anirà adreçat amb preferència als veïns de Llagostera i municipis de les rodalies.

 

El projecte preveu també una sala polivalent i serveis compartits que podran utilitzar totes les entitats del municipi.

 

Tots els tècnics necessaris per a portar a terme el projecte, les obres i l’activitat han estat contractats directament per la Fundació Ramon Noguera. Tot i així l’Ajuntament de Llagostera en realitza el seguiment i la supervisió del projecte i de l’execució de les obres a través dels corresponents serveis tècnics municipals.

 

Sobre el conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Ramon Noguera

 

L’Ajuntament de Llagostera va signar l’any passat un conveni amb la Fundació Ramon Noguera pel qual cedeix l’ús de la primera planta de l’edifici on actualment hi ha ubicat el Centre Cultural de Can Roig, seu de la nova Biblioteca Julià Cutiller i del Centre d’Observació Astronòmica.

 

El conveni de cessió d’ús preveu una durada de 25 anys, temps estimat com a necessari per a l’amortització de la inversió a realitzar-hi. En aquest sentit, la Fundació Ramon Noguera s’ocuparà de les obres d’adequació, del mobiliari i del manteniment així com de totes les despeses derivades de la gestió.

 

Cal destacar que totes les tardes, un cop finalitzin les activitats dels tallers, i els caps de setmana l’Ajuntament podrà fer ús de bona part dels espais, entre ells una sala polivalent on poder-hi fer reunions, activitats, xerrades, presentacions, cursos. Aquests espais completaran l’oferta municipal d’espais destinats a usos culturals del municipi.

 

El conveni preveu la possibilitat de recuperar l’espai, sempre que l’Ajuntament de Llagostera ho justifiqui per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En aquest supòsit l’Ajuntament indemnitzaria la Fundació Ramon Noguera pel cost de la inversió efectuada pendent d’amortització.

 

La relació de l’Ajuntament de Llagostera amb la Fundació Ramon Noguera es remunta a l’any 2001, quan l’Ajuntament va signar un conveni per a la cessió durant 10 anys d’uns pisos situats al carrer Barceloneta per a llar-residència de persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment hi ha 8 usuaris d’aquests pisos, 4 d’ells de Llagostera, i precisament el Ple del mes de febrer va aprovar per unanimitat  renovar aquesta cessió per 10 anys més.

 

Sobre la Fundació Ramon Noguera.

 

La Fundació Ramon Noguera és una fundació privada constituïda el 15 de desembre de 1995, a partir de l’acord adoptat per l’assemblea general de l’Associació Pro-minusvàlids Psíquics Àngelus, amb l’esperit d’atorgar a l’entitat de nova creació la gestió de tots els centres i els serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual que venia gestionant fins aleshores.

 La Fundació Ramon Noguera és una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les famílies de la comarca del Gironès, i que té, entre d’altres finalitats, oferir en aquest àmbit d’actuació els suports individualitzats necessaris en els àmbits del benestar personal, la participació social i l’autodeterminació.

 

En concret la Fundació Ramon Noguera té com a objectiu i finalitat la creació i la gestió de centres i serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i a infants amb trastorns en el seu desenvolupament.

 

Actualment la Fundació Ramon Noguera ofereix serveis a una població aproximada de 220 persones adultes amb discapacitat  intel·lectual en els diferents centres que gestiona  (centre ocupacional, centre de dia d’atenció especialitzada, centre especial de treball)  i a més de 600 nens i nenes d’edats entre els 0 i els 6 anys en el centre de desenvolupament i atenció precoç del Gironès. Igualment ofereix un servei  d’acolliment residencial per a persones adultes a través de les seves residències, de les llar-residències i de servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar.


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version