Canal Ajuntament

Riudellots de la Selva. Espais de trobada, servei de suport emocional i activitats lúdiques per a totes les edats: propostes per combatre la soledat no desitjada a Riudellots

A finals del 2022 es va realitzar a Riudellots de la Selva una enquesta a la població sobre els efectes de la soledat no desitjada. Van respondre l'enquesta més de 100 persones, d'edats diverses. Els resultats obtinguts mostren que tots els grups d'edat es troben en una mitjana de grau de soledat entre baix i fronterer baix, excepte les noies d'entre 18 i 29 anys, que es troba dins del rang fronterer alt. En general, per tant, els resultats de l'enquesta no indiquen que hi hagi un grau de soledat elevat a la població de Riudellots, però la mostra de respostes no és suficient respecte el total de la població de Riudellots per poder generalitzar resultats.

No obstant això, els resultats de l'enquesta es van poder utilitzar com a punt de partida per a la segona fase de diagnosi, que era una anàlisi de dades qualitatives a través dels grups de discussió que es van realitzar amb la població de Riudellots, en diverses convocatòries segons franges d'edat. Els quatre grups de discussió duts a terme van permetre identificar situacions de soledat i necessitats.

A tall de conclusions, es pot destacar que, en general, no té a veure amb el fet d'estar sol o acompanyat, sinó amb el sentiment d'incomprensió, de no tenir persones amb qui compartir el que et passa i que t'entenguin. La soledat no desitjada no es dona a una etapa concreta de la vida, sinó que pot passar al llarg de tot el cicle vital.

Ara bé, es viu i es manifesta de maneres molt diferents en funció de l'edat i les circumstàncies vitals: en el cas dels joves d'entre 12 a 17 anys, la soledat té a veure amb les relacions d'amistat, amb el fet que et deixin de banda. Amb joves de fins a 30 anys, es vincula més a la falta d'espais i equipaments que permetin relacionar-se i arrelar-se al poble. Pel que fa a les dones que són mares, hi ha qui diu haver viscut molta soledat vinculada a la maternitat i als primers anys de criança, pel pes que representa i la pressió social associada, i la dificultat de poder-ho compartir. I finalment, en el cas de la gent gran, a vegades es dona en processos de dol per mort de persones molt properes (parella o fills), o altres canvis vitals no volguts (canvi de residència, etc.). I, a aquestes circumstàncies, s'hi sumen temes de salut, que poden limitar les capacitats de fer activitats.

Les principals necessitats que es van expressar en els grups de discussió són les d'espais que fomentin les relacions, sigui entre iguals o intergeneracionals, i serveis (com suport psicològic) o trobades per compartir entre iguals.

Les accions i projectes proposats per donar resposta a la soledat no desitjada a Riudellots són sobretot:
1. Espais de trobada, ja sigui per a un sector de la població o més intergeneracionals
2. Obertura d'instal·lacions –pistes, etc.– i disseny d'espais públics de manera que es faciliti trobar-se, fer activitats conjuntes a l'aire lliure i relacionar-se.
3. Serveis de suport emocional públics, sigui un suport psicològic individual o un treball emocional grupal.
4. Suport al teixit associatiu del municipi i a serveis com l'Esplai.
5. Tallers sobre necessitats específiques de cada etapa vital: per exemple, relacionats amb la criança per a persones adultes; relacions i ús de les xarxes socials per a joves; etc.
6. Activitats lúdiques i esportives adreçades als diferents grups d'edat, que tinguin en compte els interessos i les necessitats de cada etapa (horaris, inquietuds, etc.).

Aquest projecte de diagnosi de la soledat no desitjada ha sigut impulsada per la Taula Comunitària de Riudellots de la Selva. Hi han participat l'Ajuntament, l'Escola, la Biblioteca, l'Espai Jove, el Casal de la Gent Gran, el Consultori Local, l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de la Selva, la Casa de Cultura, el Servei d'Esports, la Llar d'Infants, l'Institut de Cassà i Dipsalut.

Els professionals que formen part de la taula havien detectat necessitats relacionades amb la soledat no desitjada entre la població de Riudellots, i diversos estudis d'àmbit nacional reflecteixen dades molt preocupants sobre aquest tema. Entenent que la soledat és un problema de salut pública, es va voler fer un treball de diagnosi amb l'objectiu de conèixer com afecta la soledat no desitjada la població de Riudellots de la Selva i aprofundir en les causes que la generen i en les possibles intervencions que es podrien fer per millorar aquesta situació.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version