Canal Ajuntament

El Ple municipal de El Prat del Llobregat fa un pas endavant per ampliar el parc d'habitatge públic amb les noves promocions a l'Eixample Sud

El Ple municipal fa un pas endavant per ampliar el parc d’habitatge públic amb les noves promocions a l’Eixample Sud

S’aprova un crèdit extraordinari que, junt amb una subvenció de la Diputació, permetrà instal·lar més potència fotovoltaiques a la ciutat L’alcalde dona compte al plenari del pacte per la Salut assolit amb la Generalitat El Prat ja té 65.609 habitants, segons la darrera revisió del padró

La millora de l’oferta d’habitatge públic al Prat ha tornat a ser un dels temes protagonistes del plenari municipal. El plenari ha seguit avançant per impulsar l’habitatge públic de lloguer assequible a través de diverses promocions a l’Eixample Sud. En concret, l’ajuntament ha aprovat la cessió d’un solar en aquest àmbit on Habitat 3 i la Fundació Família i Benestar Social promouran un bloc de 138 pisos públics que gestionarà Prat Espais.

Aquesta és una de les tres promocions d’habitatge públic a l’Eixample Sud, que doblaran el parc actual del conjunt de la ciutat. La Cooperativa Obrera de Viviendas en gestionarà una de 101 habitatges; La Fundació Hàbitat 3 i la Fundació Família i Benestar Social, una de 138 habitatges; i Prat Espais, una altra de 71 habitatges. Fora de l’Eixample Sud, al carrer Vicente Ferrer,  es crearà una altra promoció de 8 habitatges.

Per portar a terme el conjunt d’aquests projectes, la ciutat ha rebut més de 10 milions d’euros dels fons europeus Next Generation, un import que cobreix aproximadament el 20 per cent del cost total. Després de Barcelona, el Prat és el municipi de Catalunya que més pisos farà amb aquest suport europeu, tal com ha volgut destacar la regidora d’Habitatge, Alba Bou. Entre els criteris que s’han valorat per a la concessió, hi ha l’eficiència energètica de les construccions, la rapidesa i les poques molèsties amb què s’executaran les obres (ja que contindran elements preconstruïts) i l’establiment d’uns preus del lloguer baixos.  

Així mateix, en la sessió ordinària que s’ha celebrat aquesta tarda a la plaça de la Vila, s’hi ha aprovat delegar a la Junta de Govern Local la competència per signar un conveni amb l’INCASOL per cedir a l’Ajuntament la gestió de la promoció coneguda com a Prat Sud-Remolar. L’edifici, situat al carrer Lluís Serra Giribert, consta de 62 habitatges, amb plaça d’aparcament, qualificats amb protecció oficial de lloguer. D’aquests, l’Ajuntament ja en gestiona 39, però gràcies al conveni, que s’emmarca en el Pla local d’Habitatge 2021-2027, en gestionarà la totalitat. Això ha de permetre un tractament global i unificat de la promoció que alhora sigui sostenible econòmicament.

Inversió en autoabastiment i energia neta

Un altre dels punts rellevants del plenari d’avui ha estat el de la modificació de crèdits del pressupost vigent de l’Ajuntament, que ha estat aprovat gràcies a la votació favorable de les forces progressistes. Entre aquests, destaquen els 900.000 euros que es destinaran a la instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica que subministrarà energia a l’empresa municipal Aigües del Prat i que complementaran els 1,5 milions d’euros de subvenció que la Diputació ha atorgat al municipi per a aquesta finalitat.

La futura pèrgola, que tindrà una potència d’entre 1,2 i 1,4 MWh, permetrà reduir la factura elèctrica d’Aigües del Prat, la qual ha mantingut les tarifes del seu servei a la ciutadania malgrat l’increment de preus de l’energia. Els excedents d’electricitat que es generin aniran a parar a la comunitat ciutadana Energia del Prat. Així, gràcies a la nova instal·lació, el Prat avançarà en el repte de l’autoabastiment mitjançant fonts d’energia netes.   

Pacte per la Salut amb la Generalitat

En la part de comunicació i participació, el Ple ha pres coneixement del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament del Prat per a la millora de la xarxa sanitària i per fer front a les desigualtats en salut. El conveni preveu un doble vessant de col·laboració. D’una banda, es volen impulsar més actuacions comunitàries i intersectorials amb coresponsabilitat del sector salut i dels diferents serveis municipals. De l’altra, es pretén promoure un pla de construcció i de millores d’equipaments sanitaris, d’adquisició d’equipaments i de redistribució de serveis.

Així mateix, el plenari ha aprovat avui la revisió del padró municipal. Segons els resultats de la gestió de dades que va finalitzar al març, a 1 de gener de 2023, la població del Prat era de 65.609 habitants, dels quals 33.535 eres dones i 32.074 eren homes.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version