Canal Ajuntament

Sant Cugat es el 3r municipi de Catalunya on es paguen menys impostos

Sant Cugat de Vallès es un dels municipis mes grans de 50.000 habitants on es paguen menys impostos municipals segons l’estudi “La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autonomas” que ha presentat l’Institut d’Estudis Económics (IEE) i que depèn e la CEOE.

L’organisme ha analitzat el comportament dels principals tributs municipals, sobre els que els consistoris tenen capacitat normativa. Aquests impostos son la base de les finances locals dels Ajuntaments; tres quartes parts per l’Impost sobre Bes Immobles (IBI). Les altres figures que mes aporten als ingressos municipals son l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i el tribut sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Partint de la mitjana ponderada de recaudació de cada impost, el IEE ha construït un índex de competitivitat que compara la carga tributaria que recau sobre els ciutadans dels 141 municipis de mes de 50.000 habitants, que sumen gairebé el 50% de la població de l’Estat. Sant Cugat es troba a la posició 59 de la competitivitat fiscal de tot l’Estat. Entre les grans ciutats catalanes Sant Cugat ocupa la 3a posició després de Castelldefels i Sabadell.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version