Canal Ajuntament

Sant Jordi Desvalls. Cessament i clausura de l’activitat il·legal de venda i cria de gossos del Centre Caní Can Brian de Sant Jordi Desvalls

L’ordre de cessament i la clausura de l’activat de venda i cria de gossos que es desenvolupava al “Centre Caní Can Brian”, situat al barri de l’Estació de Sant Jordi Desvalls ha tingut efecte.

L’actual responsable del centre ha procedit a la retirada de la totalitat dels gossos i gosses de la finca en el termini voluntari que va donar l’ajuntament. En cas contrari l’Ajuntament hagués iniciat el procediment d’execució forçosa amb diverses mesures com són: l’execució subsidiària del tancament i la retirada dels animals a càrrec de la persona obligada i la imposició de multes econòmiques de fins a 9.000 €.

El cessament d’aquesta activitat ordenat pel consistori arriba després d’un llarg període de conflicte amb la propietària actual d’aquest centre caní, que no disposava dels permisos corresponents. Cal recordar que l’any 2000, l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls va autoritzar la posada en funcionament d’una residència de gossos, el  “Centre Caní Can Brian”, a Can Batlle del Barri de l’Estació, amb una activitat totalment diferent a la que actualment s’estava duent a terme. La llicència atorgada en aquell moment per l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls permetia instal·lar una residència de gossos amb capacitat limitada amb la forma, les dimensions i l’emplaçament assenyalats en el projecte.

Amb tot, aquesta tipologia d’activitat va canviar substancialment l’any 2022 amb el canvi de titularitat, i la documentació aportada per part de la nova propietària amb relació a l’activitat de cria, ensinistrament i venda de mascotes que no està emparada per l’habilitació de 24 de març de 2000, no podia ser legalitzable d’acord amb la normativa urbanística vigent en el terme municipal de Sant Jordi Desvalls.

Per tot això, l’any 2022, l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls va iniciar un seguit de mesures que han perdurat gairebé un any però que posen fi a una situació que havia generat molt malestar a la població.

Val a dir que aquestes activitats complementàries com la cria, l’ensinistrament i la venda de mascotes, es duien a terme sense el compliment de les condicions sanitàries, higièniques, administratives i jurídiques corresponents. 

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version