Canal Ajuntament

Sarrià de Ter. L’Ajuntament signa un protocol amb SEPES, per a l’estudi del desenvolupament d’habitatge assequible a sòl públic

  • SEPES és titular de 42.632 m² situades al nucli urbà de Sarrià de Ter.

Sarrià de Ter, 17 de febrer de 2023. L’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha signat un protocol amb el director general de SEPES, entitat pública de sòl dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ( Mitma ), Fidel Vázquez, per a l’estudi d’habitatge protegit al municipi. A l’acte hi ha assistit Xavier Flores, secretari general d’Infraestructures de Mitma .

SEPES és titular de 69 finques registrals (42.632 m²) situades al nucli urbà de Sarrià de Ter, originàriament destinades al encreuament de la N-II i el seu enllaç amb lAP-7, que es troben incloses totalment o parcialment en algun àmbit urbanístic del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent des de 2018.

El protocol recull que l’Ajuntament impulsarà la tramitació, fins a la seva aprovació definitiva, de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que inclogui els sòls actualment propietat de SEPES en àmbits de desenvolupament, que permetin a l’Entitat tenir la iniciativa urbanística que faciliti la construcció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció, sense perjudici que es puguin destinar, fins i tot totalment, al lloguer assequible o social.

Per la seva banda SEPES, en la mesura que sigui propietari majoritari dels àmbits que es defineixin a la Modificació Puntual del POUM, impulsarà el desenvolupament dels terrenys, col·laborant amb l’Ajuntament mitjançant les accions que en constitueixen activitat habitual, i estudiant la possibilitat de participar en l’execució de les obres d’urbanització en la proporció que correspongui al seu percentatge de participació a cadascun.

L’Ajuntament de Sarrià de Ter, a més, està en converses amb la Direcció General de Carreteres de MITMA, per estudiar les possibilitats del traspàs a l’Ajuntament de la titularitat de la N-II al seu pas pel terme municipal, a fi de contribuir a la eficaç ordenació de la trama urbana.

Aquest traspàs possibilitaria la creació d’un espai de centralitat urbana amb l’objectiu clar de potenciar el teixit social i econòmic  del municipi, amb criteris de sostenibilitat, complint així amb els objectius de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter aprovada per unanimitat en el Ple d’agost de l’any passat.

1677274626sdt-sepes.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version