Canal Ajuntament

Ordino. Aprovació del pressupost amb 15,1 milions d’ingressos i una inversió de 5,6 m €

El pressupost de la parròquia d’Ordino per al 2023 s’ha aprovat per majoria, aquest migdia, en l’última sessió de consell de l’any, Tradicional de Sants Innocents, amb l’únic. Un ordre del dia amb disset punts, entre els quals la corporació ha volgut destacar la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració i cessió temporal d’ús entre el Govern, el comú i el Quart d’Ordino en relació a l’Hotel Casamanya, un acord històric per a la recuperació de l’edifici, bé d’interès inclòs a l’inventari general del patrimoni cultural. 

L’exercici del 2023 preveu uns ingressos de 15.141.770 euros dels quals es destinaran a despesa corrent uns 11.740.095 euros, a inversió uns 5.607.426 euros i a transferència de capital 1.560.227 euros. El dèficit que es generarà, previst en 4,8 milions d’euros es cobrirà amb el romanent de tresoreria disponible del Comú, per la qual cosa, no caldrà contractar nou endeutament. L’increment dels preus públics s’actualitzen per sota del 5% per a reduir al màxim l’impacte en les economies familiars. “En molts casos no arribem ni al 3,5% i ha estat molt mesurat per la conjuntura actual”, ha afegit la consellera de Finances, Maria del Mar Coma, en relació a l’increment. 

El cònsol major ha valorat molt positivament del pressupost, la rebaixa de l’endeutament que arriba cada any al milió d’euros. Pel que fa a la inversió del nou aparcament, que el conseller Dolsa considera prescindible en aquests moments, Mortés ha destacat que resol una mancança de places en un terreny que serà propietat del comú, per tant molt ben invertit. Els números presentats han obtingut el vistiplau i vot favorable del conseller Joan Miquel Armengol que ha celebrat que es doni llum verd a la recuperació de l’Hotel Casamanya. 

Pel que fa a les inversions d’aquest any, es poden destacar: la construcció d’un aparcament vertical en la UA21 amb una primera aportació de 3 milions d’euros aquest any. Aquesta inversió s’ha programat amb un pluriennal de dos anys (2023 i 2024). Per a la remodelació de l’Hotel Casamanya, es destina una inversió pluriennal de tres anys fins al 2025, durant aquest exercici es destinarà 312.500 euros. Les inversions per a la millora d’eficiència energètica seran de 161.000 euros. Quant a les inversions de via pública es destinaran a la refecció de les voravies de la parròquia 602.000 euros; l’ampliació del camí del riu de Sornàs amb 190.000 euros. Destaquen també diferents actuacions al Prat de Call i altres parcs infantils amb un import de 73.000 euros. Un dels projectes importants de la legislatura, la implantació de l’administració electrònica rebrà 105.000 euros el 2023 per a invertir en el programari informàtic. Tanca el capítol d’inversions la mancomunitat de serveis amb un import d’1.466.158 euros. 

Pel que fa la despesa corrent prevista es poden destacar entre altres les partides: intervencions de reformes per eficiència energètica en els edificis públics; l’increment dels estudis a realitzar en compliment de les obligacions d'eficiència energètica i amb relació als plans de sostenibilitat nacional. Destaca també l’augment del contracte de manteniment d’equips i sistemes informàtics derivats de la implantació de l’administració electrònica i els contractes de lloguer d’equipaments i serveis, en lloc de procedir a la inversió per compra. L’arrendament de vehicles en lloc d’invertir en la compra i el cost dels subministraments d’electricitat i carburants, producte de l’actual crisi energètica global, es recullen també en aquest capítol de despeses. Es redueixen mínimament les subvencions corrents d’un 1,26%. 

Pel que fa a l’endeutament, es preveu el retorn d’uns 985.000 euros. A un any vista, el 31 de desembre de 2023, l’endeutament del Comú es preveu de 8.746.965 euros que juntament amb la part que li correspon al Comú de l’endeutament de SECNOA, uns 2.900.000 euros, l’endeutament total pot ser d’11.646.965 euros, el que suposa un 93,14% del sostre d’endeutament.

 

1672323313consell29082022.jpg
1672323313img_2909.jpg
Fitxer adjunt: 1672323313np_conselltradpressupost_28122022.pdf


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version