Canal Ajuntament

Llagostera. Llagostera aprova un pressupost de 12 milions d’euros pel 2023

Una de les mesures destacades és la congelació dels tributs per a la població.

S’ampliarà el crèdit a les subvencions per a material escolar i activitats extraescolars de famílies amb baixos ingressos. 

L’Ajuntament de Llagostera ha aprovat el pressupost general del 2023 gràcies als vots de l’actual govern  (ERC i CUP – Alternativa per Llagostera) i els vots en contra de PSC i Junts.

Els pressupostos per a l’any vinent s’han treballat tenint en compte l’infrafinançament dels municipis per l’increment de les aportacions estatals i de la Generalitat per sota de l’augment de costos, al que cal sumar-li la situació d’incertesa energètica. Aquest moviment d’austeritat  s’ha volgut portar a terme per no pressionar més a les famílies de la població i per al 2023 no s’incrementaran els tributs.  En aquest sentit, l’alcalde, Antoni Navarro, ha destacat que “el pressupost previst té un marcat caràcter continuista, ja que pretén avançar en els projectes que s’han executat i projectat al llarg del mandat. Inclou també un esforç per donar resposta a la crisi, incrementant els ajuts socials, fomentant l’activació econòmica i reforçant les plantilles per poder desenvolupar polítiques públiques”  

Entre les diferents accions previstes en l’àmbit econòmic  cal destacar la previsió de la gestió directa del servei de neteja d’equipaments municipals que suposarà un estalvi econòmic a més d’assegurar en un futur les condicions laborals del personal. Per a la residència Josep Baulida, s’ha quadruplicat l’aportació municipal per ampliar el personal, cobrir les necessitats actuals i   donar un millor servei als residents.

En l’àmbit de despeses, concretament en despesa de personal, es dotarà la plaça de tresorer i també la de tècnic de l’emissora municipal. A part de les dues incorporacions, es faran les següents promocions internes: Administrativa a Serveis Generals, Tècnica ambiental a medi ambient, Tècnic/a A2 de secretaria, Tècnic/a A2 de RRHH i auxiliar administratiu/va de serveis generals. A més, la partida de despeses destinada a personal inclou la previsió de l’augment de retribucions al personal funcionari i laboral que s’incrementarà un import fix del 2,5% respecte a l’any 2022.

Cal destacar la continuïtat de les subvencions que s’han estat atorgant, i de cara a l’any vinent s’ampliarà el crèdit a les subvencions per a escolars de famílies amb ingressos baixos. També es contempla una aportació de 196.000 € a l’Organisme Autònom de la Residència municipal Josep Baulida per tal d’equilibrar el seu pressupost. 

A causa  de la situació global en matèria energètica i la incertesa que està suposant, s’ha incrementat un 10% la partida destinada als subministraments d’electricitat, gas i carburants en tots els serveis municipals de Llagostera.

Es preveu una despesa de 1.348.800 €  en inversions reals. Entre les millores que es volen portar a terme destaca l’adequació del Jutjat de Pau, l’enderroc i condicionament de Ca la Txe i l’edifici de Casablanca, una nova xarxa de plujanes al c/ Maria Gay, un col·lector de plujanes al C/ Marc Antoni i l’adequació de la comissaria i nous vestidors per a la policia municipal.

En l’àmbit de despeses financeres, els crèdits de l’aplicació pressupostària d’interessos préstecs ha crescut per l’augment dels tipus d’interès actuals.

Pel que fa a ingressos, augmenta el 5,01% de la participació en els tributs de l’Estat respecte a la liquidació de l’any anterior. Es preveu l’ingrés de la Generalitat per a la gratuïtat de I-2 de les llars d’infants. També, el Fons de cooperació local de Catalunya augmenta un 13,79% respecte a l’any anterior.

Els ingressos patrimonials creixen un 5,10%, ja que es té en compte la previsió dels lloguers dels habitatges socials cedits i de titularitat municipal. 

En el capítol de transferències de capital del pressupost general del 2023, està prevista una subvenció de Presidència de la Diputació de Girona per import de 50.000€ i la subvenció d’Habitatge per import de 90.000 € pel finançament de la compra de tres pisos de lloguer social. També es contempla una subvenció de 100.000€ del Ministerio de Cultura, gestionada a través de l’Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Foto intervenció de l’alcalde, Antoni Navarro, durant el Ple de pressupostos. / Marc Sureda 

167230404521122022-_dsc8578.jpg
167230404621122022-_dsc8580.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version