Canal Ajuntament

Altafulla. L'Ajuntament d'Altafulla incrementa la freqüència de la recollida porta a porta de la brossa orgànica i la d'envasos a la Vila Closa

L’objectiu principal és millorar la recollida selectiva i ampliar el número de persones usuàries del servei

La recollida porta a porta de la brossa a la Vila Closa d’Altafulla és un servei que es du a terme des de fa anys al municipi. No obstant, l’Ajuntament d’Altafulla ha redissenyat el servei per a la millora de la recuperació dels residus i la recollida selectiva.

Actualment el servei, gestionat pel Consell Comarcal del Tarragonès i amb FCC com a empresa adjudicatària, es realitza de dilluns a dissabte i el veïnat pot treure cada dia les diferents fraccions, que són recollides i classificades per l’operari del servei. El problema del servei actual és que, fins ara, es recollia majoritàriament la brossa barrejada i això suposava una important despesa per l’elevat cost de gestió (amb la recollida i el tractament dels residus) de la fracció resta.

Per això, la regidoria de Medi Ambient, que encapçala l’edil Marisa Méndez-Vigo, ha posat en marxa un projecte de millora i ampliació del servei que es concreta en els següents punts:

1. L’objectiu del nou servei és millorar la recollida selectiva i ampliar el número d’usuaris del servei per tal de frenar l’important cost de gestió que representa la recollida i tractament de la brossa no seleccionada (fracció resta) respecte les fraccions reciclables (matèria orgànica, envasos, cartró i vidre) que es converteixen de nou en matèries primeres i per tant, tenen un cost de gestió inferior o molt inferior (en el cas dels envasos fins i tot es recuperen diners – balanç positiu).

2. La millora del servei es basa en un calendari de recollida que manté el servei de dilluns a dissabte però amb una recollida diària de dues fraccions, que prioritza la recollida de matèria orgànica (cada dia) i la d’envasos (3 dies). D’aquesta manera es dona importància preferent als residus més abundants en pes (orgànica) i els més voluminosos (envasos). Com és habitual en la recollida porta a porta, la recollida de fracció resta es realitza només un dia a la setmana, excepte en el cas dels habitatges generadors de bolquers (sigui de nadons o gent gran) que podran treure específicament aquests residus tots els dies de servei, degudament identificats amb etiquetes adhesives que se’ls facilitarà.

3. Aquest calendari, que inclou també la recollida de vidre, millora les freqüències d’un servei porta a porta convencional, on la recollida de matèria orgànica sol ser de 3 o 4 dies a la setmana.  

4. Actualment el servei abasta pròpiament els carrers interiors de la Vila Closa, els carrers Martí d’Ardenya i Sant Martí, el carrer Comunidó enfront de la Plaça del Pou i el passatge de la Barceloneta. El nou servei s’amplia al carrer de Dalt (des de la cruïlla amb el carrer de l’Hostal), Corredor de l’espinac, carrer de l’Hostal, camí de l’Oliverot (Bond Beach) i el carrer del Comunidó comprès entre el camí de l’Oliverot i el Passatge de la Barceloneta. Amb aquesta ampliació s’incrementa el número d’usuaris, tant d’habitatges com establiments comercials i de restauració.

5. Per tal de facilitar la recollida i millorar l’estètica i ordre de la recollida a la porta de casa, l’Ajuntament lliurarà a tots els habitatges un cubell per recollir la matèria orgànica i un cubell de 40 litresper dipositar les altres fraccions adequadament segons el calendari de recollida.

RECOLLIDA ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ

 · Els establiments comercials i de restauració d’aquesta zona tindran unes directrius específiques per poder ajustar la recollida dels seus residus a les seves necessitats i el seu calendari d’activitat, per la qual cosa se’ls farà serveis especials de recollida segons els dies. 

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

· Per tal d’informar degudament als veïns de la nova zona de servei, l’Ajuntament ha programat un seguit d’accions que s’iniciaran aquesta setmana amb la tramesa de la informació, característiques del servei i actes informatius a tots els habitatges inclosos en el servei.

· El proper dijous 27 d’octubre hi ha convocada una reunió de veïns a les 19h a l’Ajuntament per informar del nou servei i lliurar els cubells als veïns assistents. L’endemà divendres 28 d’octubre (10-14h i 16-20h) i dissabte 29 d’octubre,  de 9 a 14h, es realitzarà una parada informativa a la Plaça del Pou, on els veïns podran recollir els cubells i rebre tota la informació.

· La setmana següent (31/10-4/11) es realitzaran visites porta a porta als habitatges que no hagin recollit els cubells. En cas que no es localitzin se’ls deixarà una nota informant que poden passar a recollir els cubells per l’ajuntament en horari d’atenció al públic.

· Finalment, els veïns que no hagin recollit els seus cubells, podran fer-ho a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

La campanya va acompanyada de cartelleria, tríptics i circulars informatives per al veïnat d’aquest nucli històric urbà.

INICI DE SERVEI

El nou calendari de recollida i el servei ampliat als nous carrers s’iniciarà el dilluns a les 9h del matí. Durant les primeres setmanes, i puntualment al llarg dels primers mesos, es realitzarà un seguiment tècnic per corregir possibles errors en la selecció dels residus i el dia de lliurament.

En cas d’error (qualitat recollida/dia) s’enganxarà un adhesiu informant del tipus d’error i la brossa no es recollirà. No es tracta d’una mesura per castigar els veïns sinó d’ajudar-los a fer una correcta selecció i vetllar pel bon funcionament del servei durant el seu inici.

Des de la regidoria de Medi Ambient i Via Pública s’ha assegurat que amb aquesta acció “s’espera millorar els resultats de recollida selectiva i valorar actuacions futures d’ampliació d’aquest servei o la incorporació de mecanismes de pagament per participació que puguin tenir incidència en la reducció de les taxes d’escombraries dels veïns que facin una bona recollida selectiva”.

Fitxer adjunt: 1666327078flyer_visita_portaaporta.pdf
Fitxer adjunt: 1666327078magnetic_portaaporta.pdf
Fitxer adjunt: 1666327078triptic_portaaporta.pdf


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version