Canal Ajuntament

Salt. Salt posa en marxa un punt de suport al voluntariat al Mas Mota

Serà gestionat per l’entitat Casal dels Infants

L’Ajuntament de Salt ha engegat un punt de suport al voluntariat que ha de servir per orientar, i formar els voluntaris i promoure el voluntariat entre els ciutadans de Salt. El punt de suport al voluntariat està ubicat al Mas Mota i obre a les tardes gestionat per l’entitat El Casal dels Infants.

El punt de suport al voluntariat de Salt (PSVS) és una aposta de l'Ajuntament de Salt amb l'objectiu d'estimular a la ciutadania de Salt a participar en les tasques de voluntariat social i ciutadà per tal d’ ajudar i promoure actuacions, conjuntament amb les entitats que des de fa molts anys treballen amb voluntaris i poder articular una proposta atractiva que reverteixi en benefici de la comunitat i de la ciutadania en general. 

El programa del punt de suport al voluntariat neix com a resultat d'unes necessitats detectades en el territori i apareix com una oportunitat per:

Afavorir la participació ciutadana

  • Afavorir i estimular la formació del voluntari
  • La promoció del voluntariat com una forma de generar convivència i cohesió social
  • La necessitat del municipi de fomentar la participació de voluntariat en projectes socials i ciutadans que signifiquin un salt qualitatiu per la comunitat
  • Necessitat de les entitats de poder arribar a un grup major de voluntaris.

La gestió i el desplegament del PSVS es portarà a terme des de l'Associació Casal dels Infants, entitat que ha vinculat la seva trajectòria a la defensa dels drets dels infants, dels joves i les famílies en situacions de risc i que vetlla per la igualtat d'oportunitats de tots ells. Aquesta entitat s'ha caracteritzat des de sempre per la vinculació de les seves actuacions a la força del voluntariat, essent aquesta una de les principals línies estratègiques.

Les línies de treball que guiaran els PSVS seran les següents:

  1. Una línia de treball amb ciutadania, sensibilitzant, comunicant, generant canals d'acció, d'atenció i derivació de persones a entitats socials de voluntariat.
  2. Una línia de treball en xarxa amb entitats del sector social compartint coneixements, metodologia i bones pràctiques,  enfocaments d'intervenció i identificant noves necessitats. Oferint respostes formatives i suport en la gestió dels equips de voluntaris.
  3. Una línia de treball amb associacions ciutadanes del municipi, per tal d'enfortir el seu paper i rol en la comunitat, reconeixent i divulgant la seva tasca a favor de la convivència i divulgant el seu treball a favor de la cohesió social des de la diversitat i la participació.
  4. Una línia de treball orientada a aquells esdeveniments de caràcter ciutadà que per la seva naturalesa poden estimular la participació del voluntariat per tal de promoure la imatge del municipi de Salt

El Punt de Suport al Voluntariat de Salt es vincula dins l'Àrea d'Integració i Convivència de l'Ajuntament de Salt i es podrà trobar en horari de tarda en l'edifici Mas Mota ubicat a la Plaça Catalunya.


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version