Canal Ajuntament

Riudellots de la Selva. Riudellots de la Selva amplia la plantilla i la cobertura dels vigilants municipals

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva amplia la plantilla de vigilants municipals per oferir més cobertura i seguretat al municipi. Amb la incorporació dels dos nous vigilants, l’equip de 4 en total treballarà en torns rotatius cobrint pràcticament les 24 h del dia entre setmana, torn de 12 hores els dissabtes i jornada intensiva els diumenges. D’aquesta manera s’amplia l’horari dels vigilants municipals i per tant s’incrementa la seguretat.

Així mateix, l’Ajuntament de Riudellots manté un contracte amb una empresa privada per la custòdia i vigilància dels edificis públics que complementarà la tasca dels vigilants municipals quan aquests no estiguin disponibles.

L’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura fa una valoració molt positiva d’aquestes noves incorporacions i destaca que es tractava d’un compromís electoral en l’àmbit de governació i seguretat.

Vigilants municipals

El Cos de Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva va ser creat l’any 2017 per dur a terme les tasques recollides a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, i principalment tenen la funció de vetllar pel manteniment de l’ordre públic, la seguretat de la ciutadania i els seus béns i el compliment de les ordenances municipals. Les seves funcions són:

- Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

- Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació si s’escau.

- Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.

- Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version