Canal Ajuntament

Altafulla. S'aprova el reglament que regularà les donacions de fons documentals, bibliogràfics i arxivístics a la Biblioteca i l'Arxiu municipals

L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar en el passat Ple ordinari el text íntegre del Reglament regulador de donacions de fons documentals, bibliogràfics i arxivístics a l’Ajuntament d’Altafulla. 

La proposta sorgeix de la necessitat de crear una normativa per posar ordre a l’elevat volum de peticions que es reben per part de la ciutadania en general, i alhora establir una sèrie de criteris per a la seva acceptació.

El text aprovat remarca que “les donacions d’associacions, entitats, institucions i particulars constitueixen una important aportació al patrimoni bibliogràfic d’Altafulla. Qualsevol ciutadà o entitat pot oferir a la Biblioteca Municipal d’Altafulla la donació de documents, entenent com a tal a tota expressió del llenguatge natural o convencional i qualsevol altra expressió gràfica, sonora o en imatge, recollides en suport llibre i en suport audiovisual o sonor”.

El redactat també fa esment que “per a l’avaluació del fons de la donació se seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i el seu valor patrimonial”, al mateix temps que recorda que “l’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment que s’estableixi. En el cas que una part dels documents no siguin d’interès per la Biblioteca, el donant podrà retirar-los, o bé la mateixa biblioteca s’encarregarà de la seva expurgació, previ consentiment del donant”.

La regidora de Cultura, Gemma Maymó, ha remarcat que “no s’acceptaran les donacions lliurades a l’entrada de la biblioteca o a la bústia de retorn”, i que, per a procedir a formalitzar una donació “la persona haurà de signar sempre un formulari en què s’especifiquen les condicions del donatiu”.

1601478495altafulla-biblioteca-municipal.png


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version