Canal Ajuntament

Altafulla. L'Ajuntament d'Altafulla recomana aturar les obres sempre que sigui possible per reduir la propagació del covid-19

Des de l’Ajuntament d’Altafulla, amb motiu de l’emergència sanitària i de salut provocada pel COVID-19, ha elaborat un seguit de recomanacions relatives a les obres de construcció en curs. En primer lloc, cal remarcar que no està prohibida l’execució de les obres, sempre que es puguin garantir les mesures aprovades. Tanmateix, sempre que sigui possible es recomana aturar les obres mentre duri l’estat d’alarma, amb la finalitat de preservar la salut dels treballadors i del seu entorn social.

Per tramitar l’aturada, el Col·legi d’Arquitectes té previst un document específic de «paralització d’obra a conseqüència de l’emergència sanitària i de salut provocada pel COVID-19», que el director de l’obra por obtenir al web del col·legi.

En segon lloc, si es decideix mantenir l’activitat, cal tenir en compte que cal seguir els protocols específics contra el contagi en l’entorn laboral. D'acord amb les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Sanitat, s'ha de garantir en tot moment la protecció total dels empleats i del personal de l’obra.

Si això no és possible, les activitats hauran d’aturar-se. En el cas d’activitats essencials relatives a la seguretat de l'obra i la seva conservació i que, per tant, no puguin ser aturades, aquestes s'hauran de desenvolupar d'acord amb l'estricte compliment dels protocols sanitaris.

En la mateixa línia, la Fundació Laboral de la Construcció, a través de la Línia Prevenció, també ha publicat mesures preventives en obres i empreses del sector de la construcció dirigides a treballadors i emprenedors.

Tant durant l'execució de les obres com quan la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut de l'obra efectuïn les visites d'obra és obligatori prendre les mesures indicades per a la prevenció del COVID-19. Es recomana que estiguin a l'obra només les persones indispensables, ja sigui per a l'execució de l'obra com per realitzar la visita d'obra, tant per part de la direcció facultativa com del coordinador de seguretat i salut.

En tercer lloc, per poder continuar l'obra, el constructor ha de comunicar a la Direcció Facultativa les mesures de prevenció sobre el COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part de la mateixa que es vulgui executar.

En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que amb les mesures indicades pel constructor no queda garantida la seguretat dels treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.

Com a quart punt, si es tracta d’actuacions d’urgència o es poden acreditar altres motius que afectin a la seguretat per continuar l’execució de les obres, però l’autoritat competent obliga a aturar-les, cal deixar constància per escrit d’aquesta circumstància i l’arquitecte ho haurà de comunicar a l’ajuntament i a la seva companyia d’assegurances.

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version