Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. Cassà de la Selva. Aprovació de les ordenances amb una baixada del 5% en l'impost de l'IBI

En el ple ordinari d'aquest dijous l'equip de govern a l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat les ordenances fiscals que regularan els impostos i les taxes de Cassà pel pròxim 2020.

Hi ha una voluntat expressa de rebaixar la pressió fiscal a tots els ciutadans en aquesta legislatura. Amb la rebaixa del 5% del gravamen tant pel rústic com per l'urbà es pretén que afecti a tots els veïns i veïnes del poble a part de les bonificacions existents. Això representarà no ingressar uns 100.000 €. L'IBI representa el 53% dels impostos i taxes del pressupost municipal.
Una de les decisions que hem pres fermament és la de pujar les escombraries (un 2,5%) i l'IBI en un 50% a aquells que tenen pisos buits. Tenim un problema d'habitatge i els grans tenidors es veuran castigats amb aquest impost. Hi ha molts habitatges buits a Cassà i per contra hi ha una demanda més que evident de pisos de lloguer o compra.

Aquest 2019 hi ha hagut 2.497 contribuents amb bonificacions fiscals: 773 per IBI, 1.098 contribuents per vehicles, 571 contribuents per les escombraries i 55 contribuents pel clavegueram. Aviat farem arribar de manera clara i precisa aquestes bonificacions als veïns i veïnes.

Amb les reunions que hem tingut amb els representants del Xaloc els hem demanat més eficiència, ja que estem a un 93% de cobrament i l'òptim seria entre un 94 i un 96%.
 

Novetats d'aquestes ordenances
 
A l'ordenança que regula l'IBI:

El tipus de gravamen passarà del 0,81 al 0,77% quan es tracti de béns urbans i del 0,730 al 0,69% quan es tracti de béns rústics.
Bonificació d'un 50% per aquells habitatges que realitzin obres per a energia solar fotovoltaica d'autoconsum elèctric.
Els habitatges que es trobin desocupats de caràcter permanent quedaran subjectes a un recàrrec del 50%. Tot i que l'IBI merita a 1 de gener, aquest recàrrec merita a 31 de desembre, per tant, a efectes pràctics de recaptació, un cop constatada la desocupació, les liquidacions derivades de la incorporació del recàrrec a l'ordenança fiscal, no s'aprovarien fins al 2021.

Pel que fa a les bonificacions per IBI, 645 contribuents ho van demanar el 2017, 740 el 2018 i 773 aquest 2019. L'augment principal s'explica pel nombre de contribuents que fan el pagament el primer dia del període de cobrança i es beneficien d'un 2% addicional de descompte de la taxa. Mentre que el 2017 van ser 623 persones, el 2018 van ser 703 i aquest 2019 són 733.
El nombre de famílies nombroses amb un 25% de descompte de l'IBI ha passat de 20 el 2017, 25 el 2018 i 28 el 2019.

A l'ordenança que regula l'ICIO

Hi ha la modificació que lliga aquesta ordenança amb la de foment i rehabilitació d´edificis i façanes. Es passa de considerar les ampliacions de 120 a 200 m². Es manté la bonificació del 95% de la quota.

Es modifica la bonificació per a noves activitats econòmiques, que gaudiran d'una bonificació del 25%. Fins ara sols es contemplaven les que s'instal·laven en els polígons industrials i ara s'amplia a tot el municipi.

Es modifica el redactat i s'aplicarà una bonificació del 50% a aquelles instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar tèrmica o elèctrica.

Es modifica el redactat perquè concordi el que diu l'Ordenança Municipal de foment i rehabilitació d'edificis i façanes. Es manté la bonificació del 50% per aquelles construccions, instal·lacions o obres, l'objecte exclusiu de les quals sigui l'eliminació de barreres arquitectòniques o afavorir les condicions d'accés i habitabilitat de persones de més de 65 anys o bé que acreditin tenir un grau de discapacitat, mobilitat reduïda o altres limitacions en els edificis no obligats per la normativa en el moment de la seva construcció.

L'aplicació d'aquesta bonificació s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'adequació a les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.

A l'ordenança de clavegueram

Es congela la quota per habitatge.

Es canvia el criteri de bonificar segons el salari mínim interprofessional pel dels ingressos anuals inferiors a l'IPREM (14 pagues).
Gaudiran d'una bonificació del 32% en la quota íntegra de la taxa aquells habitatges que la suma total dels ingressos no superi l'equivalent 1,3 vegades l'IPREM anual (14 pagues), pel cas d'un sol empadronat o bé, que no superin 2,6 vegades l'IPREM anual conjunt (14 pagues), pel cas de dos empadronats.

A l'ordenança d'escombraries i gestió de residus

Hi ha un lleuger augment a causa de l'increment de 14.000 € de gestió de les escombraries a l'abocador.
Es modifica el criteri de bonificació i es canvia el del salari mínim interprofessional pels que obtinguin uns ingressos anuals inferiors a l'IPREM (14 pagues).

Gaudiran d'una bonificació del 32,00% en la quota íntegra de la taxa aquells habitatges que la suma total dels ingressos no superi l'equivalent 1,3 vegades l'IPREM anual (14 pagues), pel cas d'un sol empadronat o bé, que no superin 2,6 vegades l'IPREM anual conjunt (14 pagues), pel cas de dos empadronats.

Gaudiran d'una bonificació del 25,00% en la quota íntegra de la taxa aquells habitatges que tinguin la condició de titulars de família nombrosa i que acreditin que han fet ús de la deixalleria un mínim de 8 vegades l'any.
Per aquest 2020 estem preparant diverses actuacions per contrarestar aquest cànon per ús de l'abocador. Hem passat de 12,4 euros/tn el 20123 a 47,10 euros/tona el 2018. I ja se'ns ha comunicat que pot augmentar en 5 €/tn cada any a partir del 2021.

A Cassà tenim un 40,3% de recollida selectiva bruta i un 37,6% de recollida selectiva neta. Tenim feina a fer per complir amb el 50% que se'ns demana des de directives europees.

Pel que fa a les bonificacions a la taxa d'escombraries, hi va haver 388 contribuents que se'n van beneficiar el 2017, 622 el 2018 i 571 el 2019.

A l'apartat de bonificacions per a compostadors, hi ha 67 veïns que ho han demanat, el 2017 eren 45 i en el 2018 eren 68.
Per l'ús que se'n fa de la deixalleria, el 2017 hi havia 291 usuaris que s'acollien al descompte, 473 usuaris el 2018 i 481 aquest 2019.

Les famílies nombroses i monoparentals que es beneficien del descompte del 25% de la taxa ha baixat aquest any, s'ha passat de 16 el 2017, 37 el 2018 i 20 aquest 2019.

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version