Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. Conveni de col.laboració entre l'empresa FCC Aqualia i l'Ajuntament de Cassà de la Selva

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’empresa FCC Aqualia i l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per a la creació d’un fons de solidaritat per a garantir l’accés a l’aigua potable a tots els ciutadans en compliment de la normativa en matèria de pobresa energètica.

És palesa la voluntat de l’Ajuntament de Cassà de contribuir a superar les greus dificultats econòmiques que pateixen moltes persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial. Com administració competent en l’exercici del subministrament d’aigua de la seva població, està duent a terme accions encaminades a pal·liar les situacions de pobresa energètica, donant compliment al previst a la Normativa vigent.

És per això que, juntament amb Aqualia, com a concessionària del subministrament d’aigua que vigila i col·labora en la detecció i prevenció d’aquestes situacions, convenen crear un Fons Social per un import de 2.000€ anuals a càrrec de la concessionària Aqualia, que garanteixi els ajuts a fons perdut o descomptes molt notables als afectats.

Ajuntament i Aqualia consensuaran el règim d’aplicació del fons social previst en el conveni, mitjançant el desenvolupament d’un Protocol d’Actuació, el qual serà signat de mutu acord en un termini de 2 mesos. El conveni té una durada inicial de dos anys, pel pagament de les factures de 2018 i 2019, i serà prorrogat anualment, per un període màxim de dos anys. amb finalització el dia 31 de desembre 2021.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version