Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. Aclariments sobre les retribucions del nou cartipàs.

Resum dels acords presos al Ple Municipal extraordinari del 28 de juny de 2019 en el qual s'aprova el nou cartipàs municipal. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ

1 – Periodicitat de les sessions plenàries. S'aprova que es celebrin l'últim dijous de cada mes, a les vuit del vespre en la Sala de Plens de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte, exceptuant el mes d'agost.

2 – CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT. S'acorda les següents comissions informatives de caràcter permanent:
1. Comissió informativa General de les propostes que s'inclouen en l'ordre del dia de les sessions plenàries.
2. Comissió informativa Especial de Comptes.
3. Comissions informatives sectorials:
- Seguretat i Protecció Civil.
- Cultura, Entitats i Festes.
- Esports.
- Educació i Ensenyament.
- Sanitat, Serveis Socials i Ciutadania.
- Urbanisme, Mobilitat, Medi Ambient, Via Pública.
- Promoció Econòmica
- Comunicació i Participació.
- Hisenda i Organització municipal.
- Joventut.
S'aprova amb els vots de govern i en contra els vots de l'oposició

3 – Constitució de la Junta de Govern Local. S'aprova amb l'abstenció de l'oposició

4 – Constitució del Consell de Govern. Igualment s'aprova amb l'abstenció de l'oposició

5 – Ratificació dels diferents decrets d'alcaldia de delegació d'atribucions i nomenaments de la Junta de govern. S'informa de la ratificació
A continuació, es distribueixen les atribucions als diferents regidors:

Robert Mundet i Anglada: Medi Ambient, Via pública i Veïnats
Joan Casabó Fuguet: Cultura i Promoció econòmica
Sílvia Martí Suñer: Ensenyament, Educació i Entitats culturals
Christian Cortés de la Fuente: Urbanisme
Núria Salvans Pérez: Serveis Socials, Salut i Ciutadania
Lourdes Martin Toro: Esports (equipaments i entitats esportives)
Joan Ignasi Gispert Lloveras :Hisenda i Organització municipal
Carla Matilla Rubirola: Joventut, Festes, Entitats i Comunicació
Marià Montsunyer González: Governació

6 – Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats. S'aprova la Composició d'Organisme Autònom. Residència Geriàtrica Sant Josep, la Societat municipal Gestió de Serveis Cassà SL, la Representació municipal a Consorcis i Fundacions, l'Agrupació de Defensa Forestal i Representació municipal a Consells Sectorials. L'oposició es manifesta contrària a la creació d'una vicepresidència del Patronat del geriàtric.

7 – Constitució dels grups municipals. S'aproven els tres grups. Junts per Cassà, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya a Cassà de la Selva. S'aprova per unanimitat.

8 – Determinació de retribucions i assistències dels membres de la Corporació. S'aprova la reducció del sou de l'alcalde a 45.000 € bruts, disponibilitats al 50% de tres regidors, que corresponen a Sílvia Martí, Carla Matilla i Marià Montsunyer. L'oposició es manifesta contrària a les disponibilitats i vota en contra.

9 – Aprovació del nombre i característiques del personal eventual. L'Alcalde explica que serà un Assessor de Govern que treballaria per totes les àrees i també què s'abaixa el seu sou a 25.000€ anuals bruts. També expressa a preguntes del cap de l'oposició, que les tasques les farà un membre del PSC i la seva feina serà per tot el govern. El punt s'aprova amb els vots a favor del govern i en contra els de l’oposició.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version