Canal Ajuntament

Calonge. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni presenta un pressupost de 21 milions d'euros

El Ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni té previst aprovar avui dijous el pressupost per l’any 2019 que presenta un escenari amb un important esforç en el capítol d’inversions, que es situaran per l’any vinent en 1.695.000€. El pressupost total pel 2019 puja a 21.000.000€, un import que se situa un 0,72% per sobre respecte al pressupost 2018 i que suposa un increment total de 150.000€. La principal línia mestre d’aquest nou pressupost té per objectiu mantenir la qualitat i el nivell dels serveis, a l’hora que manté un alt nivell d’inversions. Una altra de les dades rellevants del pressupost 2019 és que continua amb la tendència de reducció de l’endeutament, preveient un nou mínim històric. Així, la previsió de tancament de 2018 situarà l’endeutament en un 18,88%, una xifra que durant l’any vinent s’arribarà a reduir fins al 14,58% si es tenen en compte els ingressos corrents del 2019. L’import total del deute se situarà en 3.024.042,62 euros. 

Esforç inversor

El capítol 6 del pressupost aprovat que debatrà avui el Ple de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni preveu una inversió d’1.695.000 €, un import que marca un clar esforç que es desglossa en dues parts: les inversions de reposició, a les quals es destinen 270.000€ i les noves inversions, que disposaran d’1.425.000 €.

En l'apartat de les noves inversions destaca amb un pes especial el  projecte de finalització de les obres d’ampliació de la seu de la Policia Local, així com la creació d’una sala polivalent i d’un centre de control Smart City en el mateix edifici. Aquest projecte, iniciat enguany, es completarà amb una inversió de 275.000 € que permetran disposar d’aquest nou equipament de 434 metres quadrats distribuïts en dues plantes i connectat a través d’una passera amb l’actual edifici de la Policia Local.

L’any vinent també es preveu la inversió de 150.000€ en habitatge social, a través d’un acord amb la Cooperativa Sostre Cívic que permetrà la creació de 14 vivendes per a joves en règim de cooperativa en cessió d’ús. Aquest projecte permetrà implantar aquest nou sistema d’accés assequible a la vivenda, en un edifici situat a la cantonada dels carrers Camp d’en Coll amb carrer de la Sala. Aquesta aportació de 150.000€ pel 2019 es suma a la que ja ha fet l’Ajuntament enguany pel mateix import, i permetrà a la corporació el dret d’us de dos dels habitatges.

Les inversions del 2019 també planifiquen un esforç remarcable en la millora de la via pública, projectes als quals es destinaran 375.000€ que preveuen actuacions diverses així com l’adquisició d’equipament per la Unitat d’Espai Públic. Entre les noves inversions també destaca l’amplicació del Viver d’Empreses Alta Mar. Aquest projecte preveu la creació de nous despatxos per potenciar la creació i creixement d’empreses al Palau Firal i s’hi destinaran 100.000€. En el marc de l’estratègia Smart City que impulsa l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni també es preveu una inversió de 120.000€ en l’adquisició d’equipament informàtic de comunicacions i gestió. Les actuacions en edificis escolars, edificis municipals, l’adquisició de patrimoni, els projectes d’obres, l’adeququació de l’entorn de la caldera de biomassa i la seva connexió amb el camp de futbol de Calonge, les actuacions en el patrimoni cultural, l’equipament de les platges i el projecte de Pressupostos Participatius completen l’apartat de noves inversions.

En l’apartat d’inversions de reposició, destaca el pressupost destinat a la reposició de la xarxa de clavegueram (100.000€) i a la xarxa d’aigua (100.000€). La resta d’inversions de reposició seran per esports, policia local, equipaments de serveis municipals i equipament informàtic i de comunicacions.

Participació ciutadana

En el marc d'implicar la ciutadania en les decisions de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, el pressupost 2019 també es vincula aquest any, per tercer cop, a un procés de participació ciutadana en el marc del qual la ciutadania pot triar entre 7 projectes. El procés participatiu per decidir el destí de fins a 75.000€ del pressupost d'inversions es va iniciar el dia 10 de desembre i les votacions es poden fer online a participa.calonge.cat fins al dia 24 d’aquest mes.

Mas Pere

En relació a les obres que es portaran a terme a la urbanització Mas Pere, en aquests moments s’està completant la tramitació administrativa de l’expedient de reparcel·lació aprovat definitivament. Es tracta d’una qüestió tècnica que fa que l’import d’ingressos i despeses de Mas Pere no s’incorpori inicialment als pressupostos 2019, tot i que es manté el calendari d’iniciar les obres l’any vinent. En aquest sentit, un cop completat aquest procés administratiu es preveu que durant el primer trimestre de 2019, s’incorporin al pressupost de 2019  les previsions d’ingressos i de despeses que permetran iniciar l’expedient de contractació d’aquestes obres.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version