Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. L'Ajuntament de Cassà congela la majoria d'impostos i taxes municipals i amplia diverses bonificacions

El ple d'aquest dijous al vespre ha aprovat les modificacions de les ordenances fiscals, mantenint totes les bonificacions ja existents i congelant la majoria de taxes i impostos municipals. En les bonificacions actuals, s'ha augmentat del 25 al 30% la bonificació per a famílies nombroses pel que fa a l'impost sobre béns i immobles (IBI). També s'aprovarà una nova mesura que consistirà en bonificar el 25% de l'impost per als contribuents que siguin jubilats amb una renda inferior a la pensió mínima.

El regidor d'Hisenda, Pau Presas, ha ressaltat que 'amb aquestes dues modificacions volem incrementar l'import de les bonificacions i el nombre de contribuents que es poden acollir a aquestes mesures socials' i ha afegit que 'la intenció d'aquest govern ha estat sempre, d'una banda, donar facilitats i ajudar a aquelles famílies que per motius socials tenen més dificultats, com per exemple amb les bonificacions socials en l'IBI, les escombraries, l'aigua o els preus de la llar d'infants; i per l'altra, garantir els ingressos que assegurin el sanejament econòmic de l'ajuntament'. Presas ha ressaltat que 'ajudem a aquells que per motius socials ho necessitin i incentivem aquelles accions que promocionin l'activitat econòmica, l'ocupació o l'establiment de noves activitats econòmiques al municipi'.

S'atura l'increment del 10% anual del rebut de l'IBI

Des de la revisió cadastral feta l'any 2010 a partir del 2011 el rebut de l'IBI va començar a augmentar un 10% de mitjana cada any. Aquest increment progressiu s'acabava l'any 2020. Gràcies a la rebaixa del valor cadastral, de totes les finques de municipi, del 13% aprovada l'any 2016 per l'equip de govern, el primer any que el cadastre va obrir aquesta possibilitat, i la rebaixa del 5% del valor cadastral aprovada l'any 2017, s'ha reduït un 18% el valor cadastral de les finques del municipi.

Aquest fet suposa que l'increment del 10% del rebut de l'IBI anual s'aturi i que el rebut de l'IBI dels contribuents augmenti de mitjana aquests últims 2 anys només entre un 1,75 i un 2,25%.

A tall d'exemple el regidor explica que 'gràcies a la rebaixa del 18% del valor cadastral, i en cas que no s'aculli a cap de les bonificacions un contribuent, propietari d'un pis, que paga a dia d'avui un rebut de 314,09€ anuals per IBI, l'any que ve el seu rebut augmentarà un 1,75% i no un 10%, sent de 319,59€ l'any 2019, i arribant a un import final de 325,10€ anuals l'any 2020, 11€ més del que paga actualment i pràcticament un 15% menys del que hauria augmentat si no s'hagués fet cap canvi.'

Nova rebaixa dels impostos de la Plusvàlua

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua), també s'aplica una nova rebaixa dels impostos, en aquest cas, reduint el tipus impositiu de gravamen un 5%, passant del 30% al 28,5%.

Aquest impost ja es va veure rebaixat un 18% gràcies a la revisió i disminució del valor cadastral de tots els béns i immobles. El regidor d'Hisenda, Pau Presas, explica que 'amb aquesta rebaixa de l'impost ens situem en imports similars a la resta de municipis semblants al nostre i responem també a la demanda que s'havia manifestat i recollit als diversos processos participatius di de planificació estratègica del nostre municipi. En total, des de 2015, la plusvàlua s'haurà rebaixat més d'un 23%'.
Rebaixa de l'impost de construccions, obres i instal·lacions

Enguany l'equip de govern ha proposat la reducció d'un 5% del tipus de gravamen d'aquest impost passant del 4 al 3,8%, per tal d'incentivar l'economia local, i donar més avantatges a tots aquells qui vulguin fer alguna actuació en vivendes, edificis o locals.
Des de l'any 2015 en aquest impost el govern municipal ha incorporat i incrementat una quantitat important de bonificacions per la rehabilitació de façanes, per inici o ampliació d'activitats econòmiques, per l'eliminació de barreres arquitectòniques, per joves que vulguin fer d'aquell habitatge la seva residència habitual, o per la instal·lació de sistemes d'aprofitament solar que s'apliquen directament en el càlcul de l'import a liquidar per aquest impost.

Rebaixa d'un 25% del preu per estudiar instruments de cobla a l'escola de música

Per tal de potenciar l'estudi i la pràctica dels instruments de cobla, l'Ajuntament de Cassà també aprovarà a partir de l'any 2019 la reducció d'un 25% del preu per l'estudi d'instruments de cobla a l'Escola Municipal de Música Pere Mercader. Amb aquesta mesura es vol incentivar la pràctica d'aquests instruments i facilitar el fet que més alumnes iniciïn la pràctica d'instruments com el flabiol, el fiscorn, la tenora, el tible o el contrabaix entre d'altres.

Més bonificacions que mai: incrementa un 33% el nombre de contribuents que s'acullen a una bonificació

Les bonificacions als impostos i taxes municipals i totes les accions dutes a terme per donar-les a conèixer entre els ciutadans han tingut el seu fruit. L'enquesta que es va realitzar a l'inici de 2018 a més de 400 cassanencs i cassanenques va constatar que un 76,4% coneixia que existien bonificacions socials als impostos i taxes de Cassà. Aquest fet es tradueix amb un increment del 33% dels contribuents que s'acullen a algun tipus de bonificació aquest any 2018 respecte l'any anterior, essent-ne més de 1400.
L'equip de govern també ha destacat que hi ha un nombre important de contribuents que arriben a bonificar un 40% la taxa d'escombraries gràcies a les bonificacions existents per dur els residus a la deixalleria i la realització de compostatge casolà.

Així mateix, el govern municipal també ha enunciat que està estudiant la possibilitat d'establir, amb el proper pressupost municipal per l'any 2019, ajudes per aquells cassanencs que siguin usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep. Des de l'any 2015 la majoria d'impostos o taxes s'han congelat, alguns d'ells s'han rebaixat, i en la majoria s'han aprovat múltiples bonificacions socials, mediambientals o per promocionar l'activitat econòmica.

Reducció de 260.000€ addicionals de l'endeutament del municipi

El ple del mes d'octubre també va aprovar una modificació de crèdit en la qual s'aprova la reducció addicional de 260.000€ addicionals de l'endeutament de Cassà de la Selva. Amb aquesta nova mesura en total l'any 2018 el consistori haurà amortitzat endeutament per un valor de més de 1.800.000€.

Amb aquesta mesura es redueix encara més l'endeutament municipal, que a principis de l'any 2018 ja es situava per sota del 30% a menys de la meitat del que hi havia a inicis del 2015, fet que permetrà allliberar recursos pel pagament d'amortitzacions i interessos i destinar-los a d'altres actuacions d'interès per tots els cassanencs i cassanenques. 

1540550787foto ple.jpg
1540550788fotople2.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version