Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. L'Ajuntament de Cassà atorga onze subvencions a particulars i empreses per la rehabilitació de façanes i locals comercials

En total s'atorguen més de 10.000 € d'ajudes a particulars i empreses per les actuacions finalitzades l'any 2016.

Per l'any 2017 l'import de la convocatòria d'aquestes subvencions ha augmentat i ha passat de 15.000 a 30.000 € per a la millora d'edificis i façanes i de 7.500 a 15.000 € per a la modernització de locals comercials.

L'Ajuntament de Cassà ha atorgat set subvencions a veïns que han rehabilitat una façana i/o un edifici al terme municipal i quatre subvencions a empreses que han modernitzat el seu local comercial.

En total s'han atorgat 3.280 € en matèria de rehabilitació d'edificis i façanes i 6.730 € per a la modernització de locals comercials. En tots els casos els sol·licitants han pogut percebre el 100% de l'import màxim subvencionable.

L'actual equip de govern ha augmentat consecutivament l'any 2016 i 2017 l'import de les subvencions per la rehabilitació de façanes i locals comercials.
El consistori valora molt positivament els resultats, ja que tots els sol·licitants han pogut rebre l'import màxim de subvenció gràcies a l'increment de la dotació pressupostària de les subvencions i espera que amb l'increment de la dotació econòmica i la difusió de les ajudes fetes, el nombre d'actuacions, ciutadans i empreses subvencionades sigui major en la propera convocatòria.

La subvenció per modernitzar locals comercials passa de 7.500 a 15.000 €

L'any passat va ser el primer cop que el consistori va aprovar la partida de 7.500 € en concepte de subvencions per modernitzar locals comercials amb l'objectiu de fomentar el comerç local. Enguany la subvenció per aquest mateix concepte s'ha augmentat fins a 15.000 €. Els interessats l'han de sol·licitar en el moment de tramitar la llicència d'obres i la quantitat rebuda varia en funció de totes les persones sol·licitants que hagin finalitzat les actuacions l'any 2017.

La subvenció per rehabilitar edificis i/o façanes passa de 15.000 a 30.000 €

Referent a la subvenció de rehabilitació i millora d'edificis i façanes en el terme municipal de Cassà, l'any 2016 ja es va ampliar la partida de 1.000€ a 15.000 €. Enguany ha augmentat fins a 30.000 € amb la finalitat de donar-la a conèixer i motivar a la ciutadania a arreglar les seves propietats i entre tots els ciutadans i amb l'ajuda de l'administració embellir el poble de Cassà. Els interessats també han de sol·licitar la subvenció en el moment de tramitar la llicència d'obres i la quantitat rebuda es determinarà a finals d'any un cop es coneixen totes les sol·licituds, entre les actuacions finalitzades l'any 2017 i s'atorguen les ajudes entre els ciutadans que l'han sol·licitat.
Els interessats poden trobar tota la informació al web www.cassa.cat/subvencions o adreçant-se als serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Foto: El carrer Barraquetes que agrupa molts comerços de Cassà.


1495195017El carrer Barraquetes que agrupa molts comercos de Cassa.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version