Canal Ajuntament

Palamós. L'Ajuntament de Palamós instal•la a la platja de Castell noves papereres per millorar la recollida selectiva

EL PLA ES BASA EN LA INSTAL•LACIÓ DE SIS CONJUNTS DE PAPERERES DOBLES PER A LA RECOLLIDA DEL REBUIG I ELS ENVASOS. AQUEST SISTEMA SEGUEIX LA PAUTA QUE EN ELS DARRERS ANYS S’HA APLICAT A LES PLATGES GRAN DE PALAMÓS I LA FOSCA. L’OBJECTIU DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS ÉS PODER ESTENDRE DE MANERA PROGRESSIVA AQUEST SISTEMA DE PAPERERES DE RECOLLIDA SELECTIVA AL MÀXIM DE PUNTS DEL LITORAL DEL MUNICIPI. PALAMÓS APLICA AQUESTES MESURES SEGUINT EL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL AL LITORAL, MITJANÇANT EL QUAL SE SEGUEIXEN LES NORMATIVES EUROPEES.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha enllestit aquesta mateixa setmana la instal•lació a la platja de Castell d’un total de sis conjunts dobles de noves papereres que permetran la recollida selectiva, també en aquest espai del litoral, del rebuig i els envasos.

Aquestes noves papereres, fabricades amb fusta, donen continuïtat al procés d’instal•lació d’aquests elements que l’Ajuntament de Palamós ja ha realitzat en els darrers anys a les platges Gran de Palamós i La Fosca, i que ara també s’incorporen a la platja de Castell. 

Els sis conjunts de papereres de la platja de Castell es troben instal•lats en grups de dues (una per rebuig i l’altre per envasos: briks, llaunes i plàstics) formant un punt de recollida separats entre ells uns 20 metres. 

RECOLLIDA SELECTIVA A LES PLATGES
La recollida selectiva a les platges del municipi ja es va començar a implementar l’any 2007 a la platja de La Fosca i, un any més tard també a la platja Gran de Palamós. L’objectiu de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós és poder estendre de manera progressiva aquest sistema de papereres de recollida selectiva al màxim de punts del litoral del municipi.

En l’àmbit de la neteja i higiene de les platges cal destacar que els operaris de l’empresa concessionària del servei municipal de neteja realitzen diàriament durant el període d’estiu (1 de juny a 30 de setembre) i a totes les platges i cales del municipi, la neteja manual.

La neteja mecànica es realitza en dies alternatius a les principals platges de la vila, concretament a la Gran de Palamós, La Fosca i Castell.

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DEL LITORAL
A banda d'aquest procés de manteniment i neteja de les platges i cales que l’Ajuntament de Palamós posa en funcionament a principis de cada any, l'Àrea de Medi Ambient segueix aplicant al litoral del municipi i el seu entorn, millores en referència a la senyalització, conservació, serveis, neteja, dispositius d’higiene, accessos, mesures de seguretat, etc.

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós aplica aquestes mesures seguint el procés d’implementació del Sistema de Gestió Mediambiental del Litoral, mitjançant el qual es segueixen les normatives europees, concretament la norma UNE-EN-ISO 14001 i el reglament EMAS. D'aquesta manera l'Ajuntament de Palamós vol assumir i garantir el compromís de qualitat mediambiental que té amb la implantació del projecte.

 

Foto: Un dels nous conjunts de papereres instal·lat a la platja de Castell

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version