Canal Ajuntament

Girona. La promoció de la ciutat i la creació d’ocupació, eixos protagonistes de l’acció del govern durant el 2012

Entre d’altres accions, s’ha impulsat un ens de promoció econòmica, s’ha remodelat l’Oficina de Turisme de la Rambla i s’ha elaborat un projecte per recuperar els rius de la Girona com a elements vertebradors de la ciutat

La tinenta d’alcalde i regidora d’Ocupació i Empresa, Marta Madrenas; la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, i el regidor d’Urbanisme i Activitats, Carles Ribas, han presentat aquest matí la memòria de l’any 2012 de l’Àrea de Promoció i Ocupació. “Volem destacar que per l’equip de govern actual és de vital importància per la ciutat, i la prioritat absoluta, la creació d’ocupació, la promoció de la ciutat i la lluita contra l’atur. A més, el treball comú entre les tres regidories que conformen aquesta àrea ha estat completament fructífer”, ha ressaltat la regidora Marta Madrenas.

D’entre les accions més destacades de l’any passat, cal destacar les dades que es van extreure del’enquesta del mercat del treball i que van permetre planificar les polítiques d’ocupació que es farien a partir d’aquell moment. En aquest sentit, cal afegir-hi a aquest aspecte els programes específics que s’han engegat des del Servei Municipal d’Ocupació el 2012 i que han atès els col·lectius més vulnerables: majors de 50 anys, persones amb discapacitat psíquica, dones en situació de violència de gènere i joves.

Un altre tema important que s’ha portat a terme aquest any passat ha estat l’impuls d’un ens de promoció econòmica, que té per objectiu dinamitzar l’economia gironina i construir consens al voltant de les polítiques locals de foment de l’activitat. “D’aquí a unes tres setmanes convocarem una reunió per donar format a aquest ens i fer-lo públic. L’ens de promoció econòmica és una xarxa col·laborativa que compta amb la cooperació d’altres administracions i del sector públic i privat”, ha manifestat la tinenta d’alcalde. Seguint aquesta línia, durant el 2012 s’ha treballat per “estrènyer les relacions, i en alguns casos iniciar-les, amb els agents econòmic, socials i d’innovació de la ciutat”. Un bon exemple d’aquesta coordinació entre administracions ha estat la posada en funcionament del Bloom Centre 3D i Tecnologies Emergents al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Des de la Regidoria d’Ocupació i Empresa també es coordina la temàtica de l’oci nocturn, malgrat que és tema transversal que afecta altres serveis. Durant el 2012 s’ha constituït la Comissió d’Oci Nocturn; s’ha redactat i aprovat l’Ordenança reguladora de les condicions d’instal·lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives; s’ha elaborat el Pacte per a la Convivència Nocturna, i s’ha dut a terme un estudi de contaminació acústica a la ciutat, que “es presentarà aviat i servirà per definir els horaris dels tancaments de les terrasses, tenint en compte l’equilibri entre aquest estudi tècnic, la promoció econòmica dels establiments i el dret al descans i a la salut dels veïns”, ha comentat la regidora Marta Madrenas.

Pel que fa a la Regidoria de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat ha destacat que s’han dedicat “molts esforços a refer les relacions de l’àrea amb el sector” i que “totes les accions que s’han dut a terme durant el 2012 han comptat amb la col·laboració de les associacions de turisme i comerç de la ciutat”. El Girona 10, el Girona In o la campanya d’il·luminació de Nadal són algunes de les accions més rellevants que s’han portat a terme amb aquest objectiu.

Cal ressaltar també la remodelació i la modernització de l’Oficina de Turisme de la rambla de la Llibertat que s’ha portat a terme durant el 2012 i que ha permès millorar l’atenció i l’acollida dels turistes que visiten la ciutat. Sobre aquest tema, la regidora Coralí Cunyat ha explicat que “a partir d’avui, l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament s’integrarà amb l’Oficina de Turisme de la Generalitat de Catalunya a l’Oficina de la Rambla. Per tant, des d’ara a la ciutat hi haurà dues oficines de turisme: la de la Rambla i la del Punt de Benvinguda”.

“Hem volgut donar un impuls a les accions comercials i de turisme i consolidar productes turístics i esdeveniments”, ha afegit la regidora Coralí Cunyat en relació amb activitats com la 57a edició de Girona, Temps de Flors, durant la qual es calcula que la ciutat va rebre 200.000 visitants. A més, durant el 2012 la revista National Geographic va anomenar Girona com una de les deu destinacions internacionals imprescindibles de la primavera amb motiu de l’exposició floral.

En relació amb la Regidoria d’Urbanisme i Activitats, cal remarcar, tal com ha assenyalat el regidor Carles Ribas, que “durant el 2012 s’han portat a terme diferents accions pensades com a projecte de futur, com a projecte de ciutat, i no pensades només per a aquest any en concret. Les nostres premisses a l’hora de portar a terme projectes han estat el foment de la participació de la ciutadania, l’aplicació d’un criteri de racionalitat i la generació de sinèrgies entre diferents agents”.

El regidor també ha volgut destacat el “binomi entre urbanisme i urbanització” que queda reflectit enl’estudi dels rius de Girona, que es presentarà properament i que té com a objectiu recuperar els eixos fluvials com a elements vertebradors de la ciutat i de nexe entre els diferents barris, així com planificar les línies d’actuació per desenvolupar propostes de millora de la imatge urbana d’aquests entorns. Arran d’aquest projecte es desenvoluparan altres estudis a diferents nivells: el Pla especial de la Devesa; accés a Sant Daniel; connexió entre el Barri Vell i l’Eixample, i connexió del carrer del Carme fins a Vila-roja.

Pel que fa a les llicències d’obres que s’han donat el 2012, cal remarcar que hi ha hagut una davallada en les llicències d’obres majors (s’ha passat de 734 el 2011 a 495 el 2012) però un augment en les comunicacions prèvies i les llicències d’obres menors (s’ha passat de 847 el 2011 a 1.068). En total, s’han expedit 1.563 llicències d’obres el 2012. Pel que fa a les llicències d’activitats, s’han donat 560 llicències aquest 2012.

D’entre les diferents obres que s’han realitzat o que estan en procés d’obra el 2012, cal destacar l’establiment de diversos aparcaments dissuasius i el manteniment i la millors dels equipaments escolars i esportius. Pel que fa a les principals obres que estan en tràmit de projecte i de licitació immediata, cal destacar la modificació del projecte de la plaça del Pallol o el projecte d’urbanització del passeig de Canalejas i del passeig de la Devesa i la connexió amb Fira de Girona i l’Auditori. També cal subratllar les actuacions específiques que s’han portat als barris, que resolen reivindicacions històriques de les diferents entitats vinculades al territori o que responen a necessitats diverses de la ciutat.

L’avantprojecte d’urbanització de tot l’entorn de les obres del TAV per a l’ordenació de la reposició de les obres, pel que fa al Projecte Ferroviari; la participació de la UMAT en programes internacionals com l’Enter.hub, o les diferents accions de planejament que s’han dut a terme són altres accions importants del 2012.

Podeu consultar la memòria sencera de l’Àrea de Promoció i Ocupació al següent enllaç


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version