Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. Un pla d'asfaltatge integral permet millorar una trentena de punts de la via pública de Cassà de la Selva

S'ha asfaltat i renovat la senyalització horitzontal i vertical de vies altament transitades com el carrer Marina, la rambla Onze de Setembre o el carrer Ample.

En total s'han fet unes 27 actuacions a diferents punts de la via pública.

L'Ajuntament de Cassà va iniciar el 23 de gener les obres d'un extens pla d'asfaltatge que ha permès millorar 27 punts de la via pública. Les millores han inclòs actuacions com fresar, asfaltar, segellar fissures de l'asfalt, renovar la senyalització vertical, repintar la senyalització horitzontal o apujar els embornals per tenir carrers sense canvis de nivells i facilitar la mobilitat de tot tipus de vehicles.
Tot i que la major part de les obres ja s'ha realitzat, fins a finals de març encara es faran tasques de senyalització horitzontal de passos de vianants amb pintura termoplàstica de llarga durabilitat i antilliscant, i es canviaran alguns dels senyals verticals.

Actuacions a alguns dels carrers més transitats

En total s'han fet 27 actuacions a diferents punts de la via pública. El carrer Marina, un dels més concorreguts del poble i per on passen tots els autobusos, ha estat un dels que s'hi ha fet una actuació més visible ja que s'ha fresat i asfaltat tot de nou, s'ha repintat la senyalització horitzontal fins a la rotonda de la variant direcció Llagostera i s'han renovat els senyals verticals més deteriorats. A banda d'això, també s'han substituit els llambordins de tots els passos elevats, fet que ha retardat l'obra una setmana més del previst degut a la climatologia i a la dificultat d'assecar el formigó.

La rambla Onze de Setembre, una altra de les vies més transitades del poble, també s'ha fresat i asfaltat de nou, s'ha repintat la senyalització horitzontal i s'ha canviat part de la senyaletica vertical deteriorada. Les mateixes actuacions s'han fet al carrer Ample, una de les vies que porten al centre del poble.

Asfaltatge de molts altres carrers

El pla d'asfaltatge també ha donat resposta a altres punts del municipi que s'han considerat prioritaris a partir de les peticions dels veïns i d'acord amb el criteri tècnic dels professionals.

Als següents carrers s'ha fresat, asfaltat i millorat la senyaletica: carrer Barceloneta (intersecció amb el carrer Vi Novell), carrer de la Llebre (en aquest carrer es va haver de repetir l'asfaltatge sense cost addicional pel consistori ja que els serveis tècnics de l'Ajuntament van determinar que l'execució inicial de l'obra feta per l'empresa adjudicatària no complia amb els requeriments de qualitat sol·licitats), carrer de la Pau, carrer dels Àngels, una part del carrer del Pont, una part del carrer Portal, una part del carrer Remei, el carrer Fraternitat, una part del carrer MartÍ Dausà, una part del carrer Pelagrí, una part del carrer Pirineus, el carrer Poeta Machado amb tot el seu aparcament, una part del carrer Santa Eulàlia i el carrer Doctor Trueta, el carrer Romanyà, una part del carrer Susvalls, el carrer Verneda, la travessera del passeig Vilaret i dos punts del veïnat de Llebrers de Dalt.

Altres millores a la via pública

Més enllà de l'asfaltatge, també s'han fet altres millores puntuals. Al carrer de la Via s'ha reparat l'asfalt més afectat i s'ha repintat tota la senyalització horitzontal, des de la rotonda del final de la rambla Onze de Setembre fins al final del Polígon Industrial. Al carrer Provincial s'han arreglat les fissures de l'asfalt i s'ha repintat la senyalització horitzontal de tot el carrer, inclosos els aparcaments i els passos de zebra. A la carretera de Caldes s'han segellat les fissures de l'asfalt i s'ha repintat la senyalització horitzontal.

Referent als passos elevats, se n'ha fet un de nou al carrer Pelagrí per millorar la seguretat dels vianants que van a la Llar d'Infants d'acord amb les peticions dels veïns, i s'han millorat els passos de vianants del carrer Peralada per fer-los menys bruscos.

L'Ajuntament seguirà millorant al llarg dels propers dos anys diferents punts de la via pública del poble d'acord amb les necessitats prioritàries.
El consistori agraeix la comprensió i col·laboració dels veïns i comerciants durant els períodes d'afectació de la circulació a determinats punts de la via pública degut a les obres.

Imatges adjuntes: Imatge que permet veure les millores fetes al carrer Marina i la rambla Onze de Setembre / Un moment de les obres d'asfaltatge del carrer Cervantes.

1489420044Imatge que permet veure les millores fetes al carrer Marina i la rambla Onze de Setembre.jpg
1489420044Un moment de les obres d'asfaltatge del carrer Cervantes.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version