Canal Ajuntament

Girona. L’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Girona fa balanç de les accions fetes durant el 2012

La regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs; el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, i la regidora de Joventut, Roser Urra, han presentat les memòries dels seus serveis
 
La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs; el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, i la regidora de Joventut, Roser Urra, han presentat aquest matí la memòria de l’any 2012 de l’Àrea de Serveis a les Persones. Els tres regidors han fet un balanç de les accions portades a terme des de les seves regidories aquest any passat.
 
Pel que fa a la Regidoria d’Educació i Esports, s’ha destacat que dues terceres parts del pressupost d’aquesta àrea es destinen a consums i a manteniment dels equipaments municipals. En aquest sentit, la regidora Isabel Muradàs ha ressaltat que “els equipaments municipals són un àmbit important en el qual s’ha volgut incidir des de l’equip de govern, ja que s’ha de fer una gestió acurada dels recursos econòmics perquè un estalvi en consum i manteniment d’edificis significa més pressupost per fer projectes educatius i esportius”.
 
La consolidació dels recursos educatius municipals (hi ha hagut 332 recursos i 23.647 usuaris i usuàries), del Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació (les sessions plenàries han tingut un percentatge de participació del 59%) i del suport que s’ofereix des de l’Oficina Municipal d’Escolarització (s’han atès 9.564 persones) han estat també eixos importants de les accions dutes a terme l’any passat. “Cal subratllar també els 58.000 euros destinats a la convocatòria d’ajuts per a la igualtat d’oportunitats durant el curs 2011-2012, s’han ampliat aquest curs 2012-2013; els tallers d’èxit escolar, que són molt ben acollits pels centres educatius perquè ajuden en la tasca educativa, i el propòsit que tenim d’augmentar la implicació de l’Escola Municipal de Música amb la ciutat, perquè sigui més coneguda i realitzi més activitats fora del centre en col·laboració amb els diferents centres educatius”, ha afegit la regidora d’Educació i Esports.
 
En relació amb la programació esportiva municipal, al llarg del 2012 un total de 21.505 persones van participar en les diferents activitats organitzades per l’Ajuntament, dels quals el gruix més important, un total de 14.079 persones, van participar en les activitats de la campanya “Primavera esportiva”. A més, es van organitzar nombroses activitats, com el 25è Trial Indoor Ciutat de Girona o l’acollida de la 60a edició del Rally Costa Brava. “Girona és una ciutat esportiva, que fa moltes activitats en l’àmbit esportiu i volem que es projecti d’aquesta manera. Cada cop tenim més participants en les activitats que portem a terme i valoren molt positivament tant les activitats com els serveis i els equipaments”, ha declarat Muradàs.
 
Els Serveis Bàsics d’Atenció Social de la Regidoria de Serveis Socials han atès un total de 8.687 persones durant el 2012, una xifra similar a les que es van atendre durant el 2011 (8.797 persones). El 2012 un 28’5% de les persones ateses van ser persones que utilitzaven el servei per primer cop. “Hem fet intervencions importants en matèria d’infància, plans comunitaris als barris i associacionisme i treballs en grup”, ha subratllat el regidor Eduard Berloso. D’acord amb les dades que recull la memòria, durant el 2012 han augmentat més d’un 50% els casos derivats a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Amb relació a la gent gran atesa des de Serveis Socials, durant el 2012 s’han resolt 447 plans individuals d’atenció i s’han atès 1.733 persones als seus domicilis particulars.
 
El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” ha atès un total de 599 persones al centre de dia, que s’ha consolidat durant el 2012 per tal d’ampliar l’oferta de serveis, i 549 persones que hi han pernoctat. Com a residents fixes, al llarg de l’any han passat per “La Sopa” un total de 448 persones, “a les quals s’ha assignat un pla de treball i d’hàbits d’integració a la societat”, ha explicat el regidor de Serveis Socials, que ha afegit que “l’últim pas en la integració social amb normalitat d’aquestes persones són els pisos d’inclusió tutelats”. L’Ajuntament, des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, gestiona un total de 223 pisos, dels quals 37 són d’inclusió social, 96 de protecció oficial i 90 més que pertanyen a la borsa de mediació social.
 
Per últim, cal destacar que pràcticament un de cada quatre gironins (un 24’8%) utilitza la Xarxa de Centres Cívics municipal. Durant el 2012 s’han organitzat 2.745 activitats (un 7% més que el 2011) en les quals hi han participat 23.879 persones (un 9% més que el 2011). “Hem de ressaltar que un 75% dels projectes han estat coproduïts i gestionats amb la participació de les entitats de la ciutat”, ha afegit Berloso.
 
Pel que fa a la Regidoria de Joventut, cal ressaltar el total de 4.594 consultes ateses als diferents punts d’informació juvenil i el total de 3.460 participants en les activitats organitzades pels tres equipaments que ofereixen aquests serveis. L’Estació Espai Jove ha atès 3.678 consultes i ha acollit 2.420 participants en activitats (1.314 en activitats pròpies i 1.106 en activitats per a les qual s’han cedit espais); Els Químics Espai Jove ha atès 498 consultes i ha acollit 604 participants en activitats (419 participants en activitats formatives, 11 participants en xerrades i 174 participants en activitats d’oci), i l’Espai Marfà ha atès 418 consultes i ha acollit 436 participants en les activitats que han organitzat. En relació amb el Programa de Vacances 2012, l’any passat es van organitzar 42 casals en els quals hi van participar 2.395 persones, una dada que representa una disminució del 5’8% respecte els inscrits al Programa el 2011.
 
“Des de la Regidoria de Joventut treballem per donar suport a l’associacionisme i a la participació juvenil, que vehiculem, entre d’altres accions, a través de les convocatòries de subvencions i ajuts diversos a les entitats”, ha manifestat la regidora Roser Urra.


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version