Canal Ajuntament

Llagostera. L'Ajuntament s'adhereix al pacte d'alcaldes i alcaldesses

L’Ajuntament de Llagostera s’ha adherit al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses” impulsat per La Comissió Europea com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.

 

L'Ajuntament de Llagostera té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.

 

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

 

En aquest sentit l’Ajuntament de Llagostera fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.

 

L’Ajuntament de Llagostera es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

 

Així mateix l’Ajuntament de Llagostera es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.

 

L’acord d’adhesió serà ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Llagostera que tindrà lloc la darrera setmana del mes de març.

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version