Canal Ajuntament

Platja d'Aro. Ple ordinari el 20 de febrer

Platja d'Aro celebrarà el ple de febrer el proper dimecres dia 20, a partir de dos quarts de nou del vespre a la sala d'actes de l'ajuntament.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Control dels òrgans de Govern

a. Informació de l’Alcaldia 

[ Selecció de personal / Subvencions / Decrets d’Alcaldia – Presidència / Procediments contenciosos – administratius ]

3. Dictàmens

a. Proposta de modificació del redactat de l’acord del Ple de 17 d’octubre de 2012 que regula la prestació econòmica en situació d’incapacitat laboral del personal al servei de la Corporació.

b. Proposta d’aprovació inicial de la creació de dos fitxers de caràcter personal, de titularitat d’aquest ajuntament.

c. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’ús dels horts ecològics municipals.

d. Moció dels grups polítics municipals CIU i ERC d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.

e. Proposta d’aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per al 2013

f. Proposta d’aprovació definitiva del projecte d’obres municipals ordinàries de millora del clavegueram

g. Proposta d’esmena dels acords de Ple adoptats en relació a la cessió d’un solar al Servei català de la Salut per a la construcció d’un centre d’atenció primària

4. Assumptes urgents

5. Precs i preguntes

 

 

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version